TAILIEUCHUNG - “Làm báo là quá trình tự học không ngừng nghỉ”

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập hội. 60 năm ra đời và khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống báo chí nước nhà, Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, tác động tích cực tới hội viên và sự nghiệp phát triển nền báo chí cách mạng. | Làm báo là quá trình tự học không ngừng nghỉ Ngày 20-4 tại Hà Nội Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập hội. 60 năm ra đời và khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống báo chí nước nhà Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực tác động tích cực tới hội viên và sự nghiệp phát triển nền báo chí cách mạng. Trong đó riêng việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ liên tục đã giúp hàng nghìn nhà báo vững vàng hơn trong tác nghiệp. Tạ Ngọc Tấn UVTƯ Đảng TBT Tạp chí Cộng sản UV Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã trao đổi với Hànộimới về công tác này. Các phóng viên trong một buổi phỏng vấn bên lề kỳ họp Quốc hội. - Thưa GS ngày 21-4 là Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam xin cho biết suy nghĩ của GS về vai trò của Hội trong đời sống báo chí nước nhà và trách nhiệm của hội viên trong xây dựng Hội hôm nay - Nhớ đến ngày này cũng là một cách nhắc nhở chúng ta về vai trò của HNB VN trong đó có việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà báo đại diện cho giới báo chí trong quan hệ quốc tế. Theo tôi 60 năm qua Hội Nhà báo Việt Nam đã cố gắng trên tất cả các mặt tuy nhiên vẫn còn chưa được như mong muốn. Nguyên nhân ở cả hai phía. Trước hết phía Hội chưa thật sự sâu sát chưa đáp ứng tốt các yêu cầu thiết thực với hội viên. Hoạt động của một số cấp Hội thiếu chủ động sáng tạo chưa trở thành sự cộng hưởng đối với Hội TƯ và giữa các hội với nhau. Phía các hội viên vẫn còn kém nhiệt tình học tập nâng cao trình độ chuyên môn không quan tâm đến các hoạt động phong trào của Hội. Cũng không thể bỏ qua sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương đối với tổ chức nghề nghiệp quan trọng này. Tình trạng một vài Hội 3 không không trụ sở không biên chế .