TAILIEUCHUNG - 10 câu hỏi hữu ích cho người viết báo

10 câu hỏi hữu ích cho người viết báo Nhưng ngay cả khi đã viết được bài ưng ý thì việc có nên gửi đăng hay không cũng lại là một vấn đề. Chúng ta sẽ cùng xem xét 10 câu hỏi dưới đây khi ai đó muốn tác nghiệp trong vai trò một nhà báo. Đây có lẽ là tiêu chí quan trọng nhất khi bạn hình thành ý tưởng bài viết. Nếu vấn đề đó không thú vị thì bạn đề cập tới nó làm gì? Câu chuyện của bạn phải khiến người xem, người nghe và người đọc phải ngừng. | 10 câu hỏi hữu ích cho người viết báo Nhưng ngay cả khi đã viết được bài ưng ý thì việc có nên gửi đăng hay không cũng lại là một vấn đề. Chúng ta sẽ cùng xem xét 10 câu hỏi dưới đây khi ai đó muốn tác nghiệp trong vai trò một nhà báo. 1. Vấn đề bạn định viết có thú vị không Đây có lẽ là tiêu chí quan trọng nhất khi bạn hình thành ý tưởng bài viết. Nếu vấn đề đó không thú vị thì bạn đề cập tới nó làm gì Câu chuyện của bạn phải khiến người xem người nghe và người đọc phải ngừng lại để xem xét và muốn đem nó kể lại với người khác. Một thử nghiệm hiệu quả cho điều này là khi đồng nghiệp của bạn muốn biết ý tưởng của bạn thú vị ra sao mà bạn lại không thể trả lời câu hỏi đó thì rất có thể vấn đề bạn định viết không thực sự thú vị như bạn đã nghĩ. 2. Trước đây bạn đã biết gì về ý tưởng này chưa Nếu bạn tiếp cận với khá nhiều nguồn tin tức hàng ngày bạn sẽ biết ngay câu chuyện mình định nói là mới hay cũ rích. Đồng nghiệp của bạn có thể cũng là những người có trí nhớ khá tốt về các bài báo đã được viết trước đó. Nếu không tin tưởng lắm vào bản thân bạn có thể tham khảo ý kiến đồng nghiệp và nếu họ cũng chưa từng nghe nói tới ý tưởng đó thì rất có thể nó là mới. 3. Có ai muốn bạn đừng đề cập tới vấn đề đó không Nếu sau khi bạn hoàn tất các bước tìm hiểu và phỏng vấn thu thập thông tin mà nhân vật chính lại không nghe điện thoại hoặc không trả lời các câu hỏi của bạn thì rất có thể họ có điều gì .