TAILIEUCHUNG - Kĩ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Trích dẫn tài liệu là phương pháp được chuẩn hóa trong việc ghi nhận những nguồn tin và ý tưởng mà người viết đã sử dụng trong bài viết của mình trong đó người đọc có thể xác định rõ ràng tài liệu được trích dẫn tham lời trích dẫn cũng làm cho câu chuyện thêm đa dạng và tăng nhịp độ câu chuyện. Người đọc không chỉ đọc hết dòng nọ sang dòng kia về thông tin trong câu chuyện. Một câu chuyện không có lời trích dẫn rất nhàm chán | Kỹ năng trích dẫn và Lập danh mục Tài liệu trích dẫn Tài liệu tham khảo Mục lục DOO JCDƯl-I Oũr D 1. Đôi nét về quá trình nghiên cứu và nạn đạo Các bước trong quá trình nghiên cứu và trích Thế nào là trích dẫn tài liệu .2 Tầm quan trọng của việc trích dẫn tài Khi nào bạn cần trích dẫn nguồn tin .3 Kiểu trích dẫn nào bạn phải sử Phát triển kỹ năng trích dẫn tài Quá trình trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham Trích dẫn trong đoạn 10. Lập danh mục tài liệu trích dẫn tài liệu tham Tài liệu tham Phụ lục 1 Kiểu trích dẫn Phụ lục 2 T rích dẫn kiểu đánh số thứ Phụ lục 3 Một số phần mềm quản lý việc trích 2 1. Đôi nét về quá trình nghiên cứu và nạn đạo văn a. Trong phạm vi của bài viết này quá trình nghiên cứu được định nghĩa là sự kết hợp của việc đưa ra ý tưởng của riêng mình cộng với việc đưa ra bằng chứng về ý tưởng của những người đi trước. b. Sự bùng nổ thông tin điện tử nhất là thông tin trên Internet đã khiến cho việc quản lý việc đạo văn trở nên khó khăn với các giảng viên. c. Thông thường đạo văn là không có chủ ý và thường liên quan trực tiếp đến các vấn đề dạy và học trong nhà trường. Khi sinh viên bắt đầu quá trình nghiên cứu độc lập cũng là lúc họ phải đối mặt với việc tự mình ghi chép và tin tưởng vào khả năng lựa chọn thông tin phù hợp cho từng nhiệm vụ cụ thể. d. Thế nào là đạo văn Đạo văn là mạo nhận tác phẩm ý tưởng của người khác là của mình không ghi nhận tác phẩm ý tưởng đó trong tác phẩm của mình. e. Người viết thường phải đối mặt với việc bị quy kết là đạo văn vì những lý do sau đây Không có kiến thức về cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu trích dẫn tài liệu tham khảo Không có kiến thức về các kỹ năng học tập nghiên cứu tóm tắt diễn giải và phân tích có phê phán Không có kỹ năng phân tích đề bài Không có kỹ năng nghiên cứu nhất là trên môi trường trực tuyến Thiếu hiểu biết về cách trích dẫn tài liệu trực tuyến cho rằng đây là tài liệu công cộng không cần phải ghi