TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 7 : Tối ưu hóa cách quản lý các Layer

Flash CS4 – Bài 7: Tối ưu hóa cách quản lý các Layer TTO - Trong bài “Sử dụng motion presets để tạo ảnh động”, trên timeline bạn thu được 13 layer với tên gọi mặc định từ Layer 1 đến Layer 13. Với đoạn ảnh động đơn giản đó, bạn có thể chấp nhận cách đặt tên mặc định này. Tuy nhiên, nếu tác phẩm của bạn phức tạp và chứa nhiều layer hơn, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý và tham khảo lại các layer với cách đặt tên mặc định như thế. Trong bài này,. | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 7 Tối ưu hóa cách quản lý các Layer TTO - Trong bài Sử dụng motion presets để tạo ảnh động trên timeline bạn thu được 13 layer với tên gọi mặc định từ Layer 1 đến Layer 13. Với đoạn ảnh động đơn giản đó bạn có thể chấp nhận cách đặt tên mặc định này. Tuy nhiên nếu tác phẩm của bạn phức tạp và chứa nhiều layer hơn bạn sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý và tham khảo lại các layer với cách đặt tên mặc định như thế. Trong bài này bạn cũng sẽ thực hành tạo ảnh động animation bằng cách sử dụng Motion Presets để cho từng ký tự của dòng chữ TUỔI TRẺ ONLINE bay từ ngoài vào màn hình. Tuy nhiên bạn sẽ quản lý các layer hiệu quả hơn. Các bước thực hành như sau 1. Chuyển về vùng làm việc mặc định. Bạn bấm chọn vùng Essentials để chọn lại vùng làm việc mặc định của Flash tiếp đến bấm chọn Reset Essentials để khôi phục vùng làm việc mặc định này và bắt đầu vào bài thực hành 6. Xem bài thực hành 1 về vùng làm việc 2. Tạo mới một flash document. Xem bài thực hành 1 về tạo một flash document 3. Lưu một flash document. Xem bài thực hành 1 về lưu một flash document Chọn folder FLASH CS4 ONLINE sau đó lưu file này lại với tên 006 quanly phải chuột chọn Save target as để lưu về máy 4. Sử dụng Text Tool để viết một đoạn text. . Bấm chọn vào Text Tool trên thanh công cụ bên phải Học Adobe Flash CS4 căn bản 100 ESSENTIALS p PROPERTIES JJBRARY L Document 001J rame_by_frame 5Ç- PUBLISH Player Flash Player 10 Script Actionscript Class Profile Default - Text Tool T AIR Settings V PROPERTIES FPS . Nhấp chuột vào chỗ trên Property Inspector Hoc Adobe Flash CS4 can ban . Doi so 12 thành 50 roi nhan phím ENTER de chap nhán giá tri mdi

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    29    0    25-07-2021
10    22    0    25-07-2021