TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 264

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 264', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Typical Load - Đường điện thế dòng 12A. - Đường 5V điện thế dòng . - Đường 12V điện thế dòng tổng dòng cho cả 3 đường . - Đường 5Vsb điện thế 5V dòng . - Công suất hiệu dụng . - Công suất tiêu thụ . - Hiệu xuất . Full Load - Đường V điện thế V dòng . - Đường 5V điện thế dòng 21A. - Đường 12V điện thế dòng tổng dòng cho cả 3 đường . - Đường 5Vsb điện thế dòng . - Công suất hiệu dụng . - Công suất tiêu thụ điện thế cung cấp 228Vac dòng . - Hiệu xuất . - Nhiệt độ chênh lệch độ C với nhiệt độ phòng độ C nhiệt độ thoát ra từ PSU là độ C. Khả năng làm mát của CoolerMaster rất hiệu quả. - Độ ồn của quạt khi Full Load khá êm. Over Load - Đường điện thế dòng . - Đường 5V điện thế dòng . - Đường 12V điện thế dòng tổng dòng cho cả 3 đường . - Đường 5Vsb điện thế dòng . - Công suất hiệu dụng . - Công suất tiêu thụ điện thế cung cấp 228Vac dòng . - Hiệu xuất . - Nhiệt độ chênh lệch độ C với nhiệt độ phòng độ C nhiệt độ thoát ra từ PSU là 39 độ C. - Độ ồn của quạt khi Over Load hơi .