TAILIEUCHUNG - Xây dựng thương hiệu - chặng đường dài cho các doanh nghiệp Việt Nam (Phần 2)

Các phương pháp định giá thương hiệu Nhìn chung, phần lớn các mô hình định giá thương hiệu có thể xếp thành hai loại chính như sau. Những phương pháp dựa vào nghiên cứu: Nhiều mô hình dùng nghiên cứu tiêu dùng để định giá tài sản thương hiệu. Những mô hình này không áp giá trị tài chính lên thương hiệu, mà đo lường những hành vi và thái độ của người tiêu dùng có tác động đến hiệu quả kinh tế của thương hiệu | Xây dựng thương hiệu - chặng đường dài cho các doanh nghiệp Việt Nam Phần 2 4. Các phương pháp định giá thương hiệu Nhìn chung phần lớn các mô hình định giá thương hiệu có thể xếp thành hai loại chính như sau. Những phương pháp dựa vào nghiên cứu Nhiều mô hình dùng nghiên cứu tiêu dùng để định giá tài sản thương hiệu. Những mô hình này không áp giá trị tài chính lên thương hiệu mà đo lường những hành vi và thái độ của người tiêu dùng có tác động đến hiệu quả kinh tế của thương hiệu. Những mô hình này sử dụng nhiều số đo khác nhau về cảm nhận của người tiêu dùng như mức độ nhận biết hiểu rõ quen thuộc về sản phẩm những đặc điểm hình ảnh cụ thể những yếu tố cân nhắc khi mua sắm sở thích mức độ thỏa mãn và giới thiệu với người khác. Bằng phân tích thống kê các mô hình này đánh giá tác động tổng hợp đối với hành vi mua sắm của người tiêu dùng từ đó ước tính giá trị tài chính của thương hiệu. Tuy nhiên những phương pháp này không phân biệt tác động của những yếu tố quan trọng như nghiên cứu và phát triển và thiết kế đối với thương hiệu. Do đó chúng không thể hiện được mối liên hệ giữa những chỉ số marketing cụ thể với hiệu quả tài chính của thương hiệu. Một thương hiệu có thể đạt kết quả rất cao với những chỉ số này nhưng vẫn không tạo được giá trị tài chính. Hiểu được những yếu tố đó sẽ rất có ích cho việc đánh giá những hành vi mua sắm quyết định thành bại của một thương hiệu. Nhưng nếu không được tích hợp vào một mô hình kinh tế chúng sẽ chưa đủ để đánh giá giá trị kinh tế của thương hiệu. Những phương pháp thuần túy tài chính Dựa vào chi phí. Phương pháp này định nghĩa giá trị thương hiệu là tổng hợp của tất cả những chi phí đã gánh chịu trong quá khứ hay chi phí thay thế cần có để đưa thương hiệu đến trạng thái hiện tại tức là tổng của những chi phí phát triển tiếp thị quảng cáo truyền thông. Nhưng phương pháp này thất bại vì tiền của đổ ra đầu tư cho thương hiệu chưa chắc tạo ra giá trị gia tăng từ thương hiệu. So sánh . Một phương pháp khác để định giá thương .