TAILIEUCHUNG - Xây dựng thông điệp tiếp thị nói về lợi ích

Yếu tố quan trọng nhất để làm tiếp thị có hiệu quả là gì? Đó là tính công khai, minh bạch, thẳng thắn và cụ thể mà doanh nghiệp cần phải thể hiện khi nói về những lợi ích mà khách hàng sẽ có được khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy, những doanh nghiệp làm quảng cáo hay tiếp thị bằng cách nhấn mạnh những lợi ích hiển nhiên của sản phẩm hay dịch vụ, có tỷ lệ tồn tại trên thị trường cao gấp ba lần so với các doanh nghiệp. | Xây dựng thông điệp tiếp thị nói về lợi ích Yếu tố quan trọng nhất để làm tiếp thị có hiệu quả là gì Đó là tính công khai minh bạch thẳng thắn và cụ thể mà doanh nghiệp cần phải thể hiện khi nói về những lợi ích mà khách hàng sẽ có được khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy những doanh nghiệp làm quảng cáo hay tiếp thị bằng cách nhấn mạnh những lợi ích hiển nhiên của sản phẩm hay dịch vụ có tỷ lệ tồn tại trên thị trường cao gấp ba lần so với các doanh nghiệp không làm rõ được điều này. Câu hỏi đầu tiên mà khách hàng đặt ra trước khi tìm hiểu một thông tin ra quyết định mua một sản phẩm là Tôi sẽ được lợi gì từ đó . Có nghĩa là khách hàng muốn biết họ sẽ nhận được hưởng được hay trải nghiệm được điều gì khi bỏ tiền đưa cho doanh nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa là doanh nghiệp phải kể lể dài dòng về các đặc điểm tính năng của sản phẩm vì bản thân những yếu tố đó không phải là lợi ích. Lợi ích được thể hiện ở những giá trị mà các đặc điểm tính năng của sản phẩm đem đến cho khách hàng trong cuộc sống. Lợi ích tạo ra những lý do khiến khách hàng muốn mua sản phẩm của doanh nghiệp thay vì chạy sang các đối thủ cạnh tranh. Khách hàng càng hiểu biết rõ về những lợi ích mà họ sẽ có được doanh nghiệp càng có khả năng cao trong việc thuyết phục họ mua sản phẩm. Để xây dựng một thông điệp nói về lợi ích có sức thuyết phục cao nên theo ba nguyên tắc dưới đây. Khách hàng không muốn có cảm giác bị ép mua. Thay vào đó họ muốn nhu cầu và mong muốn của họ được thỏa mãn. Khi đặt mình vào địa vị của khách hàng doanh nghiệp sẽ tránh được việc xây dựng những thông điệp có thể tạo ra cảm giác bị ép buộc cho khách hàng. Ví dụ nếu doanh nghiệp đang bán thiết bị tập luyện thể thao thì phải hiểu rằng khách hàng có thể nghĩ Đừng bán thiết bị tập luyện thể thao cho tôi. Hãy bán cho tôi một cuộc sống thọ hơn với sức khỏe tốt hơn . Nêu ra những con số chính xác. Một trong những cách hiệu quả nhất giúp các doanh nghiệp làm rõ lợi ích của sản phẩm là nêu ra .