TAILIEUCHUNG - Xây dựng hình ảnh và thương hiệu thông qua hoạt động PR Ngày nay, có khá

Ngày nay, có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam thực sự quan tâm và đầu tư hoạt động marketing để xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp và thương hiệu cho sản phẩm. Một trong những công cụ marketing được sử dụng là hoạt động PR. Đề cập đến quan hệ công chúng, thường chúng ta hay nghĩ đến khía cạnh rộng là xây dựng mối quan hệ công chúng với doanh nghiệp và giúp cho công chúng biết đến doanh nghiệp. Hoạt động PR nhằm làm cho khách hàng hiểu rõ tôn chỉ và các giá trị mà doanh. | Xây dựng hình ảnh và thương hiệu thông qua hoạt động PR Ngày nay có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam thực sự quan tâm và đầu tư hoạt động marketing để xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp và thương hiệu cho sản phẩm. Một trong những công cụ marketing được sử dụng là hoạt động PR. Đề cập đến quan hệ công chúng thường chúng ta hay nghĩ đến khía cạnh rộng là xây dựng mối quan hệ công chúng với doanh nghiệp và giúp cho công chúng biết đến doanh nghiệp. Hoạt động PR nhằm làm cho khách hàng hiểu rõ tôn chỉ và các giá trị mà doanh nghiệp hướng tới củng cố niềm tin khách hàng giúp doanh nghiệp xử lý khi gặp khủng hoảng. Đặc biệt nếu biết cách khai thác đúng thời điểm thì trong một số tình huống hoạt động PR sẽ góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp đối với công chúng đạt hiệu quả cao. Chẳng hạn để thu hút nhà đầu tư một số doanh nghiệp trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán đã sử dụng công cụ PR giới thiệu hoạt động của doanh nghiệp đến với công chúng. Có thể xem đây là một trong những cơ hội để mang hình ảnh của doanh nghiệp đến với nhà đầu tư và công chúng góp phần gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Bài viết này cũng nhằm giới thiệu hoạt động xây dựng hình ảnh của công ty và thương hiệu đối với nhà đầu tư nói riêng và công chúng nói chung thông qua hoạt động PR. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng vậy trước khi quyết tâm thực hiện một chiến lược hay một kế hoạch đều phải xác định mục tiêu và phương pháp để thực hiện. Có nhiều hướng đi để đạt đến một mục tiêu nào đó bởi vậy quan trọng là biết chọn hướng đi với cùng một chi phí nhưng hiệu quả cao hơn . Khi một doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán thì một trong những mục tiêu của họ là mong muốn được nhiều nhà đầu tư quan tâm và được công chúng biết đến thương hiệu nhiều hơn để hy vọng giá cổ phiếu thị trường cao hơn mệnh giá. Ngược lại đối với nhà đầu tư chỉ chấp nhận trả cho một cổ phiếu với giá cao hơn thì họ đang kỳ vọng vào thương hiệu sẽ mang lại cổ tức cao và giá trị cổ phiếu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    12    1    17-01-2021