TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 11 (số 1)

Tham khảo tài liệu đề thi chuyên đề môn toán lớp 11 (số 1) , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian: 150 phút Câu 1.(2đ) Cho phương trình: a. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt. b. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm , sao cho : Câu 2.(2đ) Cho hệ phương trình: a. Giải hệ phương trình với m = 1 b. Tìm m để hệ vô nghiệm Câu 3.(2đ) a. Cho . Tính : . b. CMR: thì : Câu 4.(1,5đ) Giải phương trình sau: a. b. c. Câu 5.(2,5đ) Cho 3 điểm A(2;1), B(3;-2) và C(4;0). a. CMR: Ba điểm A,B,C không thẳng hàng. b. Viết phương trình các cạnh tam giác ABC. c. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Giám thị coi thị không giải thích gì thêm