TAILIEUCHUNG - Sinh sản, sinh thái sò huyết

Loài sò huyết Tegillarca granosa (còn gọi là sò huyết blood arca) là một trong số các hải sản quý nuôi phổ biến ở Trung Quốc, là đối tượng nuôi chủ yếu tại các tỉnh Sơn Ðông, Triết Giang, Phúc Kiến và Quảng Ðông. Theo thống kê năm 1986, diện tích nuôi sò huyết là mẫu Trung Quốc, sản lượng thu hoạch trong năm là tấn. | Z-N 1 1 J 1 r A 1 Ấj Sinh sản sinh thái sò huyết Nguồn Loài sò huyết Tegillarca granosa còn gọi là sò huyết blood arca là một trong số các hải sản quý nuôi phổ biến ở Trung Quốc là đối tượng nuôi chủ yếu tại các tỉnh Sơn Đông Triết Giang Phúc Kiến và Quảng Đông. Theo thống kê năm 1986 diện tích nuôi sò huyết là mẫu Trung Quốc sản lượng thu hoạch trong năm là tấn. Ngay từ thời Tam Quốc sò huyết đã nổi tiếng bởi mùi vị thơm ngon hàm chứa nhiều vitamin B12 là sản vật quý để bồi bổ cơ thể vì vậy được nuôi phổ cập tại nhiều địa phương. 1. Sinh sản Sò huyết là loài nhuyễn thể thụ tinh ngoài giới tính của chúng có thể phân biệt dựa vào màu sắc của bộ phận sinh dục ở con cái là màu vàng cam còn ở con đực bộ phận này có màu vàng nhạt. Sò huyết thành thục và có khả năng sinh sản khi được hai năm tuổi. Thời gian sinh sản của chúng không giống nhau nhất là khi được nuôi tại các vùng duyên hải khác nhau. Ví dụ Sò nuôi ở tỉnh Sơn Đông có thời gian sinh sản từ tháng 7 đến tháng 9 Triết Giang tháng 7 - 10 Phúc Kiến tháng 8 - 11 Quảng Đông 8 - 12. Trong một năm chúng có khả năng sinh sản nhiều lần. Trứng do con cái đẻ ra sẽ được con đực thụ tinh thời gian này kéo dài tới 15 - 20 ngày. Trung bình một con cái chiều dài 3 cm một lần đẻ được 3 4 triệu trứng. Trứng đã được thụ tinh sẽ nở trong môi trường nước biển ấu trùng sò huyết ban đầu sống bằng cách ăn các sinh vật phù du trong nước biển khi đã lớn hơn chúng di chuyển xuống sống ở tầng đáy. 2. Sinh thái Vùng biển Sò huyết tự nhiên chủ yếu phân bố tại các vùng vịnh vừa và nhỏ có thuỷ triều lên xuống. Chúng phát triển mạnh nhất tại những vùng vịnh lớn nhưng cửa vịnh nhỏ. Sò huyết thường sống nông thích hợp với điều kiện sống tĩnh chất nước ổn định. Nhiệt độ và độ mặn của nước Sò huyết có thể sống ở môi trường có nhiệt độ giao động từ 0 - 35oC nhiệt độ thích hợp nhất là 15 -30oC. Nhiệt độ cao hơn 40oC hoặc thấp dưới - 2oC đều khiến sò bị chết. Độ mặn phù hợp là 6 5 - 29ppt. Nếu độ mặn của nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN