TAILIEUCHUNG - Các chính phủ Việt Nam đương nhiệm

Danh sách các chính phủ việt nam đương nhiệm | CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐƯƠNG NHIỆM (được bầu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ Hoàng Văn Phong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN