TAILIEUCHUNG - Bảng dự trù kinh phí

Bảng dự trù kinh phí cho event | BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ EVENT Event Đơn giá Số Lượng Tổng cộng 1. Chi phí Design Thư mời Thiết kế sân khấu Welcome Banner Bandrol 1m2 x 6m Poster poster A2 poster A5 Tờ rơi 2. Chi phí in ấn Invitations Backdrop m2 Welcome Banner 1m x 5m Bandrol 1m2 x 6m Bandrol 1m2 x 2m5 Poster Poster A2 Poster A5 Tài liệu hội thảo Văn phòng phẩm bìa sơmi bút Phiếu thăm dò ý kiến 2. Tiền thuê hội trường 3. Chi phí trang trí Hoa cài áo khách mời Hoa tặng nhà tài trợ báo cáo viên Giỏ hoa để bàn Lẳng hoa lớn 4. Chi phí thuê Thiết bị Âm thanh - ánh sáng Màn hình - máy chiếu Laptop 6. Chi phí thuê MC 7. Chi phí Văn nghệ 8. Chi phí nhân sự Tuyên truyền Tiếp tân Hướng dẫn viên 9. Chụp hình 10. Quay film 11. Quà lưu niệm Cộng Chi phí phát sinh 10 Tổng cộng