TAILIEUCHUNG - IHG – InterContinental Hotel Group

Mặc dầu IHG là một tập đoàn khách sạn có qui mô rộng lớn, hội đồng quản lý không hề xem các chi nhánh của mình đơn thuần như những người được cấp giấy phép, mà mỗi chi nhánh đều là một người chủ thực sự. | IHG - Intercontinental Hotel Group Mặc dầu IHG là một tập đoàn khách sạn có qui mô rộng lớn hội đồng quản lý không hề xem các chi nhánh của mình đơn thuần như những người được cấp giấy phép mà mỗi chi nhánh đều là một người chủ thực sự. IHG đã nhượng quyền thương hiệu một số bảng hiệu khách sạn quen thuộc trên thế giới - ví dụ như Holiday Inn Hotels và Resort và HI Express Hotels Staybridge Suites Plaza Hotels và Resorts. Nhu cầu khách hàng thường rất khác nhau nên chỉ đơn thuần một loại khách sạn thì không thể đáp ứng hết được vì vậy IHG có nhiều kiểu khách sạn phù hợp cho từng loại khách hàng. Mặc dầu IHG là một tập đoàn khách sạn có qui mô rộng lớn hội đồng quản lý không hề xem các. chi nhánh của mình đơn thuần như những người được cấp giấy phép mà mỗi chi nhánh đều là một người chủ thực sự. IHG không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống khách sạn trong khi đó vẫn duy trì được những chuẩn mực mà họ đã phải mất nhiều năm mới gây dựng được. Cho dù bạn đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới bạn đều được những bảng hiệu quen thuộc của tập đoàn IHG chào đón. Và cũng chính tại những nơi đó bạn sẽ nhận được cùng một cách phục vụ cùng mức độ tiện nghi và sự thoải mái như nhau. Đó là lý do tại sao đến hơn 90 khách du lịch tại Mỹ thường xuyên trọ nghỉ tại hệ thống khách sạn của IHG. Yêu đầu Chi Đơn vị điều hành 30 09 2000 30 9 2000 30 09 2000 Được nhượng quyền 2 062 2 148 2 841 tăng trưởng 4 2 32 3 Thuộc quản lý của công ty 94 91 189 tăng trưởng 3 3 101 Tổng cộng 2 153 2242 3030 tăng trưởng 4 1 35 1 được nhượng quyền trên tổng số 95 8 95 8 93 8 cầu tư nhánh được nhận giấy phép từ IHG sẽ phải trả lệ phí là 500 phòng. IHG cung cấp danh sách các mục cần đầu tư dưới đây khi bạn có nhu cầu cần nhượng quyền thương hiệu từ IHG. Bạn cần nhớ rằng chi phí cho các mục đều phải được trả bằng tiền mặt. Trong một mức độ nếu bạn quyết định chọn đầu tư vào những hạng mục này chi phí đầu tư ngoại vi ban đầu của bạn đương nhiên sẽ giảm xuống. Dưới đây là những con số cụ thể để bạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN