TAILIEUCHUNG - Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực luôn là một nhân tố quan trọng, đóng một vai trò không nhỏ trong sự thành bại và phát triển của một công ty. Ngày nay, hiện tượng nhân viên nghỉ việc hàng loạt đã khiến các nhà quản lý phải đau đầu tìm ra giải pháp khắc phục, để có thể lưu giữ những người tài ở lại. Tuy nhiên, chính tốc độ thay thế nhân sự trong các công ty cho thấy công tác quản lý nhân sự ở các công ty vẫn còn nhiều hạn chế. Để có thể giúp các công. | QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT (60 tiết) Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 40 tiết Thảo luận: 20 tiết Mục tiêu môn học: Kiến thức cơ bản Kỹ năng QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Nhiệm vụ của sinh viên: Dự lớp, thảo luận Làm bài tập cá nhân và theo nhóm, kiểm tra. Nắm vững chủ đề nghiên cứu, đọc trước giáo trình, các tài liệu tham khảo theo yêu cầu Tổ chức phân tích, thuyết trình các đề tài theo nhóm. TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình chính: Quản trị nguồn nhân lực-Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng -NXB Thống kê Quản trị nguồn nhân lực-Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Quản trị nguồn nhân lực-Trần Kim Dung-NXB Giáo dục Quản trị nhân sự-Nguyễn Ngọc Quân/Nguyễn Hữu Thân .-NXB Thống Kê TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www. Hoặc vào để tìm kiếm thông tin QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Chuẩn bị bài, tham gia thảo luận: 10% Thuyết trình, tiểu luận, dự tuyển: 30% Thi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    48    0    17-01-2021