TAILIEUCHUNG - Hãy để nhân viên của bạn được làm người lớn

Bạn vừa giao một công việc quan trọng cho một nhân viên có năng lực, và cho anh (cô) ấy biết thời hạn chót để hoàn thành. Sau đó, bạn làm gì tiếp theo? Để nhân viên tự tiến hành công việc và chỉ kiểm tra theo từng mốc thời gian đã định? Hay bạn sẽ liên tục gặp anh (cô) ấy và gửi email để kiểm tra tiến độ thực hiện công việc? Bạn vừa giao một công việc quan trọng cho một nhân viên có năng lực, và cho anh (cô) ấy biết thời hạn chót để hoàn. | Hãy để nhân viên của bạn được làm người lớn Bạn vừa giao một công việc quan trọng cho một nhân viên có năng lực và cho anh cô ấy biết thời hạn chót để hoàn thành. Sau đó bạn làm gì tiếp theo Để nhân viên tự tiến hành công việc và chỉ kiểm tra theo từng mốc thời gian đã định Hay bạn sẽ liên tục gặp anh cô ấy và gửi email để kiểm tra tiến độ thực hiện công việc Bạn vừa giao một công việc quan trọng cho một nhân viên có năng lực và cho anh cô ấy biết thời hạn chót để hoàn thành. Sau đó bạn làm gì tiếp theo Để nhân viên tự tiến hành công việc và chỉ kiểm tra theo từng mốc thời gian đã định Hay bạn sẽ liên tục gặp anh cô ấy và gửi email để kiểm tra tiến độ thực hiện công việc Nếu rơi vào trường hợp thứ hai có lẽ bạn thuộc dạng nhà quản lý quá coi trọng tiểu tiết. Nhà quản lý quá coi trọng tiểu tiết là những người cầu toàn đến mức cực đoan vì luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải kiểm soát mọi thứ hoặc cảm thấy mình có trách nhiệm phải luôn thúc đẩy mọi người làm việc để đạt đến thành công. Vì thế họ không dám phân quyền cho nhân viên. Hậu quả là họ làm nhân viên mất tự tin suy giảm hiệu quả làm việc và cảm thấy khó chịu đôi lúc đến mức phải nghỉ việc. Tuy nhiên thật may mắn là luôn có những cách xác định sớm bệnh thích kiểm soát này ở các nhà quản lý để loại trừ nó trước khi nó gây nhiều tác hại. Còn nếu là nhân viên và không may mắn có một vị sếp như vậy bạn cũng có thể vận dụng một số chiến lược nhằm thuyết phục sếp để bạn được làm việc một cách độc lập. Đầu tiên bạn cần nhận dạng những dấu hiệu của một nhà quản lý quá coi trọng tiểu tiết. Đâu là sự khác biệt giữa một vị sếp theo sát công việc và một vị sếp theo sát công việc đến mức thái quá làm nhân viên phát bực Những biểu hiện của một nhà quản lý quá coi trọng đến tiểu tiết Dưới đây là một số biểu hiện cho thấy bạn là một vị sếp quá coi trọng tiểu tiết hoặc bạn đang có một vị sếp như vậy - Không chịu ủy quyền cho cấp dưới - Mải mê giám sát dự án của người khác - Coi trọng những chi tiết vụn vặt hơn là nhìn bao quát vấn .