TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - GIEO HẠT GIỐNG RAU, HOA (2 tiết )

HS biết được các bước và yêu cầu của từng bước gieo hạt rau, hoa. -Làm được công việc gieo hạt trên luống hoặc trong bầu đất. -Có ý thức tiết kiệm hạt giống, yêu thích lao động. II/ Đồ dùng dạy- học: -Vật liệu và dụng cụ : +Một số loại hạt giống rau, hoa hoặc đậu (đậu đen, đậu xanh). +Túi bầu hoặc hộp nhựa, hộp sắt , đất ( ở nơi không có vườn trường). +Dầm xới, cuốc, bát đựng hạt giống. +Đất đã lên luống (ở nơi có vườn trường). . | GIEO HẠT GIỐNG RAU HOA 2 tiết I Mục tiêu -HS biết được các bước và yêu cầu của từng bước gieo hạt rau hoa. -Làm được công việc gieo hạt trên luống hoặc trong bầu đất. -Có ý thức tiết kiệm hạt giống yêu thích lao động. II Đồ dùng dạy- học -Vật liệu và dụng cụ Một số loại hạt giống rau hoa hoặc đậu đậu đen đậu xanh . Túi bầu hoặc hộp nhựa hộp sắt. đất ở nơi không có vườn trường . Dầm xới cuốc bát đựng hạt giống. Đất đã lên luống ở nơi có vườn trường . III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới -Chuấn bị đồ dùng học tập. a Giới thiệu bài Gieo hạt giống rau hoa. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình kỹ thuật gieo hạt. -GV hướng dẫn HS đọc nội dung bài học trong Tại sao phải chọn hạt giống làm nhỏ đất khi chuấn bị gieo hạt -Y êu cầu HS nhắc lại các điều kiện để hạt nảy mầm ở bài trước. -Treo tranh hướng dẫn HS quan sát và nêu các bước gieo hạt và hỏi Tại sao phải rải đều hạt trên luống hoặc rạch Vì sao phải phủ lớp đất mỏng lên hạt sau khi gieo Theo em phải tưới nước thường xuyên hay chỉ cần tưới 1 lần Tại sao -GV tóm tắt -HS đọc. -HS giải thích. -HS nhắc lại bài cũ. -HS trả lời SGK. -HS lắng nghe. Gieo đều hạt trên luống rạch để đảm bảo khoảng cách cho hạt nảy mầm và phát triển thành cây con. Phủ lớp đất mỏng lên hạt sau khi gieo để hạt không bị khô và đảm bảo có đủ nhiệt độ cho hạt nảy mầm. Gieo hạt xong phải thường xuyên tới nước để đất luôn được ấm có như vậy hạt mới nảy mầm được. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật gieo hạt. -GV hướng dẫn từng thao tác kỹ thuật gieo hạt theo nội dung SGK. -Cho HS nhắc lại qui trình kĩ thuật gieo hạt. -Yêu cầu 1-2 HS thực hiện lại thao tác GV vừa hướng dẫn. xét- dặn dò -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS. -HS theo dõi. -2 HS nhắc lại. -HS thực hiện lại các thao .