TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả điều trị rò hậu môn tái phát

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh rò hậu môn (RHM) tái phát và đánh giá kết quả sau phẫu thuật rò hậu môn tái phát của các bệnh nhân (BN) tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và bệnh viện Trung ương Huế từ 2/2017 – 8/2018. | Đánh giá kết quả điều trị rò hậu môn tái phát Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN TÁI PHÁT Manothay Toulabouth Nguyễn Đoàn Văn Phú Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh rò hậu môn RHM tái phát và đánh giá kết quả sau phẫu thuật rò hậu môn tái phát của các bệnh nhân BN tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và bệnh viện Trung ương Huế từ 2 2017 8 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 30 trường hợp rò hậu môn tái phát được điều trị phẫu thuật từ tháng 3 2017 đến tháng 8 2018. Kết quả Tỉ lệ nam nữ là 4 1. Tuổi mắc bệnh thường gặp nhất là 21 60 90 . Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất là chảy dịch mủ cạnh hậu môn chiếm 86 7 . Thời gian mắc bệnh trung bình là 2 5 1 7 tháng. Khoảng cách trung bình từ lỗ rò ngoài đến rìa hậu môn là 3 0 1 2 cm. Có 68 lỗ rò ngoài và lỗ rò trong phù hợp với định luật Goodsall. Số lần bệnh nhân đã phẫu thuật rò hậu môn trung bình là 1 23 0 57 lần. Biến chứng sớm sau phẫu thuật rò hậu môn tái phát là mất tự chủ trung đại tiện là 10 30 BN chảy máu sau mổ 1 30 BN. Thời gian lành vết mổ trung bình là 7 5 2 3 tuần. Kết quả điều trị tại thời điểm 6 tháng sau phẫu thuật tốt 90 trung bình 6 7 và kém 3 3 . Kết luận Tình hình điều trị rò hậu môn tái phát ngày càng được cải thiện cần tôn trọng các nguyên tắc phẫu thuật để hạn chế tái phát. Từ khóa rò hậu môn tái phát phẫu thuật điều trị. Abstract CLINICAL CHARACTERISTICS CLASSIFICATION AND RESULTS OF TREATMENT RECURRENT ANAL FISTULA Manothay Toulabouth Nguyen Doan Van Phu Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Objectives to evaluate the results of surgical treatment of recurrent anal fistula. Methods This was a cross-sectional descriptive study including 30 recurrent anal fistula patients who underwent surgery from March 2017 to August 2018 at Hue University Hospital of Medicine and Pharmacy and Hue Central .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.