TAILIEUCHUNG - Năm biện pháp quyết định hiệu quả nuôi tôm sú

Để nuôi tôm sú đạt hiệu quả kinh tế cao, người nuôi cần thực hiện tốt năm biện pháp sau: - Cải tạo ao, đầm nuôi tôm: Phải bảo đảm đúng kỹ thuật, chỉ nên nuôi tôm một vụ trong năm để ao có thời gian nghỉ, tạo môi trường ổn định cho vụ nuôi sau đạt hiệu quả. | Năm biện pháp quyết định hiệu quả nuôi tôm sú Nguồn Để nuôi tôm sú đạt hiệu quả kinh tế cao người nuôi cần thực hiện tốt năm biện pháp sau - Cải tạo ao đầm nuôi tôm Phải bảo đảm đúng kỹ thuật chỉ nên nuôi tôm một vụ trong năm để ao có thời gian nghỉ tạo môi trường ổn định cho vụ nuôi sau đạt hiệu quả. Khi thả tôm giống cần quan sát thời tiết môi trường nguồn nước và độ mặn. - Bố trí diện tích ao nuôi tôm Cần có hệ thống ao lắng tương xứng để bảo đảm cấp thay nước khi cần thiết cần có khu vực chứa bùn thải trong quá trình cải tạo ao để tránh ô nhiễm môi trường ao nuôi. - Mật độ thả tôm giống Không quá 20 con m2 sẽ phù hợp trình độ quản lý đặc điểm sinh trưởng của tôm nuôi thời gian thả tôm giống đến khi thu hoạch tôm khoảng 120-140 ngày. - Lắp đặt thiết bị trong ao nuôi Phải tùy theo hiện trạng hình dạng ao nuôi để gom được các chất thải theo mong muốn. Số cánh quạt nước trong ao nuôi để bổ sung ô-xy hợp lý nhất một cánh con tôm. - Quản lý chất lượng nước Tùy theo nguồn nước mặn từng năm mà đưa ra quy trình nuôi và xử lý cho phù hợp nhất là ứng dụng các chế phẩm vi sinh theo sự khuyến cáo của ngành thủy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN