TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi cá bống kèo thương phẩm

Ao nuôi cá bống kèo là những ao đất thông thường. Ở vùng ven biển có thể sử dụng ao nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh hoặc ao nuôi quảng canh để nuôi luân canh cá bống kèo. Vùng làm muối có thể luân canh nuôi cá ống kèo trong ruộng muối vào mùa mưa khi nước bị giảm độ mặn không sản xuất được muối. | Kỹ thuật nuôi cá bống kèo thương phẩm Nguồn 1. Chuẩn bị ao nuôi Ao nuôi cá bống kèo là những ao đất thông thường. Ở vùng ven biển có thể sử dụng ao nuôi tôm sú thâm canh bán thâm canh hoặc ao nuôi quảng canh để nuôi luân canh cá bống kèo. Vùng làm muối có thể luân canh nuôi cá ống kèo trong ruộng muối vào mùa mưa khi nước bị giảm độ mặn không sản xuất được muối. Từ những kinh nghiệm thực tế nuôi cá bống kèo ở các địa phương cho thấy ao nuôi có diện tích thích hợp nhất từ - m2. - Tát cạn ao diệt hết cá tạp cá dữ như cá chẽm cá nâu cá rô phi và tất cả các loài cá các loài địch hại khác. Nên dùng rễ dây thuốc cá Derris elliptica Benth để diệt tạp với liều lượng 1kg rễ tươi cho 100m3 nước ao. Cách làm như sau Để nước trong ao còn độ sâu 8 - 10cm và tính toán thể tích nước có trong ao rễ dây thuốc cá đập dập ngâm trong nước 5 - 6 giờ rồi vắt lấy nước hòa loãng sau đó té đều khắp mặt ao. Tất cả cá sẽ chết hết và vớt đi rồi tháo hết nước hoặc bơm cạn ao để phơi đáy. - Cày hoặc xới đáy ao 1 lớp đất mỏng 5 - 7 cm để đáy ao thoáng khí tạo điều kiện cho sinh vật đáy phát triển làm nguồn thức ăn tự nhiên cho cá. - Bón lót cho ao bằng phân hữu cơ liều lượng 20 - 30 kg 100m2 ao. - Rải vôi bột xuống đáy ao để hạ phèn diệt tạp diệt các mầm bệnh lượng dùng 8 - 12kg 100m2 sau đó có thể xới đảo bùn đáy để hoà trộn vôi và phân hữu cơ. - Ao cần phơi đáy 2 - 3 ngày. Những ao ở vùng bị nhiễm phèn thì không phơi đáy Những ao đã nuôi tôm sú trước đó thì không cần bón lót phân hữu cơ chỉ nên diệt tạp và cá dữ bằng rễ dây thuốc cá rải vôi hạ phèn và diệt mầm bệnh trong đáy ao. - Lấy nước vào ao qua lưới chắn lọc để tránh địch hại và cá dữ cá tạp lọt vào ao ăn hại cá và tranh giành thức ăn với cá nuôi. Khi mức nước đạt 0 3 - 0 4m thì có thể thả cá giống. Những ngày sau đó tăng dần mức nước ao cho đến khi đạt theo yêu cầu 0 8 - 1m . 2. Mùa vụ nuôi Mùa vụ nuôi bống kèo từ tháng 4 - 5 khi bắt đầu có con giống tự nhiên ngoài ra người nuôi còn sử dụng ao nuôi tôm để .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN