TAILIEUCHUNG - Tương lai thương hiệu dựa trên những xu hướng trong hiện tại

Trừ những lời phỏng đóan như trên, con người thường có thể dự đoán về tương lai khá hợp lí bằng cách liên hệ giữa quá khứ và xu hướng hiện tại. Một khi xu hướng hòa vào dòng chảy văn hóa, nó không còn là một xu hướng nữa Thương hiệu là tài sản dài hạn, vì vậy chúng cần được quản lí theo cách đó. Nhìn vào xu hướng hiện tại để suy xét tương lai sẽ giúp chúng ta định vị thương hiệu tốt hơn. Muốn tạo ra giá trị cho thương hiệu ngày mai đòi hỏi phải. | Tương lai thương hiệu dựa trên những xu hướng trong hiện tại Năm 1977 Ken Olson - chủ tịch tổng giám đốc và là người sáng lập Tập đòan Thiết bị Kỹ thuật số đã nói Không có lí do gì để máy vi tính tồn tại trong mỗi gia đình. Trừ những lời phỏng đóan như trên con người thường có thể dự đoán về tương lai khá hợp lí bằng cách liên hệ giữa quá khứ và xu hướng hiện tại. Một khi xu hướng hòa vào dòng chảy văn hóa nó không còn là một xu hướng nữa Thương hiệu là tài sản dài hạn vì vậy chúng cần được quản lí theo cách đó. Nhìn vào xu hướng hiện tại để suy xét tương lai sẽ giúp chúng ta định vị thương hiệu tốt hơn. Muốn tạo ra giá trị cho thương hiệu ngày mai đòi hỏi phải nhìn thấy những gì đang thay đổi trong hôm nay. Thay đổi thường rất nhỏ khó phát hiện và hiếm khi bất ngờ. Nhà quản lí thương hiệu phải biết phản ứng khi họ nhìn thấy xu hướng đang diễn ra. Họ cần phải là người quan sát nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trong suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng. Những thay đổi rất nhỏ qua thời gian sẽ trở thành xu hướng chủ yếu. Quá trình phát hiện những thay đổi đang diễn ra và tìm cách điều chỉnh thương hiệu hòa chung dòng thay đổi qủa là một thách thức. Ngưởi tiêu dùng mong muốn sản phẩm sẽ thể hiện đúng như lời quảng cáo. Ngày nay do có nhiều sự lựa chọn hơn nếu lời hứa của sản phẩm không được giữ đúng người tiêu dùng sẽ từ bỏ sản phẩm đó. Đừng nên tập trung vào quá nhiều niềm yêu thích thường hiểu là sự thỏa mãn của khách hàng. Đừng giới hạn nỗ lực marketing nhằm trưng bày sản phẩm. Người tiêu dùng thử nghiệm những thương hiệu và lời hứa trong quá trình thử nghiệm đó được củng cố sau mỗi lần truyền thông. Quan trọng là những điều đó phải thống nhất trong một tổng thể từ một nguồn hay một người. Ít hơn nghĩa là nhiều hơn. Hãy cân nhắc số lượng thương hiệu khi giới thiệu dưới cùng tên sản phẩm. Nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Có một câu ngạn ngữ Hãy cố giữ sao cho thật đơn giản. Những sự kết hợp mạo hiểm có thể đem lại những chủng lọai sản phẩm mới thành .