TAILIEUCHUNG - Lúng túng định giá thương hiệu

Sự lúng túng trong việc định giá thương hiệu là vấn đề chung của nhiều doanh nghiệp VN chứ không chỉ riêng của một số doanh nghiệp Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa. Vinaconex (thuộc Bộ Xây dựng) là một tổng công ty lớn của Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa. | Lúng túng định giá thương hiệu Sự lúng túng trong việc định giá thương hiệu là vấn đề chung của nhiều doanh nghiệp VN chứ không chỉ riêng của một số doanh nghiệp Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa. Vinaconex thuộc Bộ Xây dựng là một tổng công ty lớn của Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa. Một chuyên gia của Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cho biết tổng tài sản của Vinaconex vào khoảng tỉ đồng trong đó trị giá thương hiệu Vinaconex - theo nhiều nguồn tin khác nhau - chỉ được tính xấp xỉ 3 5 tỉ đồng - chưa bằng 1 tổng tài sản doanh nghiệp. Một con số quá nhỏ nhoi. Bản thân ông Phí Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex không thừa nhận con số 3 5 tỉ này. Ông nói Trong quá trình tiến hành cổ phần hóa chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp tự đánh giá giá trị của cái tên Vinaconex ở đâu đó vào khoảng từ 5 đến 15 giá trị doanh nghiệp. Còn đối với cả tổng công ty giá trị thương hiệu Vinaconex được tính bao nhiêu là một bài toán rất phức tạp chắc chắn cần phải có sự tư vấn của các chuyên gia tạm thời chúng tôi cũng chưa biết tính như thế nào. . Sự lúng túng trong việc định giá thương hiệu là vấn đề chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam chứ không chỉ riêng của một số doanh nghiệp Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên - một doanh nghiệp được coi là đi tiên phong ở VN trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu - cũng thừa nhận Trong hoàn cảnh ta hiện nay chưa thể định giá chính xác được thương hiệu của một doanh nghiệp. Đưa ra bất kỳ con số nào cũng là chủ quan . Ông Hồ Xuân Hùng - Phó trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương - nhận xét Đến tài sản hữu hình còn chưa định giá đúng định giá đủ nói gì đến tài sản vô hình như thương hiệu . Trong khi đó theo ông Phạm Đình Chướng - Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ - vấn đề định giá thương hiệu hay rộng hơn là tài sản trí tuệ - đã bắt đầu được thế giới tính đến từ vài thập niên. Trong các lý thuyết kinh tế quan điểm về tài .