TAILIEUCHUNG - Những kỹ năng không thể thiếu của một CFO

CFO (Chief Financial Officer) có thể được gọi là Giám đốc tài chính. Hiện nay, đa phần các CFO đều kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng (KTT). Tuy nhiên, những đòi hỏi về kiến thức và kỹ năng của CFO rất khác | Những kỹ năng không thể thiếu của một CFO CFO Chief Financial Officer có thể được gọi là Giám đốc tài chính. Hiện nay đa phần các CFO đều kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng KTT . Tuy nhiên những đòi hỏi về kiến thúc và kỹ năng của CFO rất khác với Kế toán trưởng chính điều lầm tưởng này đã khiến cho các CFO ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các CFO ở các doanh nghiệp còn kiêm nhiệm bị kiềm chân trong việc hoạch định tài chính. CFO và kiến thức căn bản về tài chính đó là các kỹ năng về đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Điều này thì đa phần các KTT tại công ty đều có thể làm được. Ngoài ra các CFO cần phải có kỹ năng quản lý tài chính một cách có hiệu quả. Việc quản lý tài chính ở các công ty giao cho CFO chủ yếu là chủ động trong việc hoạch định đầu tư quản lý đầu tư và điều chỉnh luồng tiền. Các CFO khi quản lý tài chính của công ty phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu cho công ty trong từng thời kỳ. Quản lý tài chính cần phải thiết lập một chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý đối với công ty và các cổ đông vừa đảm bảo đựơc lợi ích hợp pháp cho nhân viên xác định phần lợi nhuận để lại từ sự phân phối này là nguồn quan trọng cho phép công ty mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới sản phẩm mới tạo điều kiện cho công ty có mức độ tăng trưởng cao và bền vững. Và chính điều này đang bị lãng quên và mờ nhạt trong vai trò của CFO đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất thì yêu cầu này càng nhạt đi. Các giám đốc tài chính khi quản lý tài chính trong công ty còn có nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong công ty tránh tình trạng sử dụng lãng phí sai mục đích. Các giám đốc tài chính của công ty cần chủ động tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn thị trường tài chính và phải coi chi phí đầu tư về vốn là một phần của hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh cần mở rộng quan hệ với các công ty khác để hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của mình CFO và 7 kỹ .