TAILIEUCHUNG - Đánh giá hiệu quả điều trị tắc nghẽn niệu quản do các khối u vùng chậu bằng đặt sonde JJ

Các khối u vùng chậu, đặc biệt là các khối u ác tính phát triển gây chèn ép và xâm lấn niệu quản, gây tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu trên, ảnh hưởng chức năng thận và gây suy thận. Đặt sonde JJ qua nội soi niệu quản là kỹ thuật ít xâm lấn giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn, đảm bảo lưu thông nước tiểu từ thận xuống bàng quang, duy trì hoạt động bình thường của thận. | Đánh giá hiệu quả điều trị tắc nghẽn niệu quản do các khối u vùng chậu bằng đặt sonde JJ Đánh giá hiệu quả điều trị tắc nghẽn niệu quản. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẮC NGHẼN NIỆU QUẢN DO CÁC KHỐI U VÙNG CHẬU BẰNG ĐẶT SONDE JJ Nguyễn Kim Tuấn1, Nguyễn Thị Mai1, Cao Xuân Thành1, Hoàng Văn Tùng1, Nguyễn Trường An 1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Các khối u vùng chậu, đặc biệt là các khối u ác tính phát triển gây chèn ép và xâm lấn niệu quản, gây tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu trên, ảnh hưởng chức năng thận và gây suy thận. Đặt sonde JJ qua nội soi niệu quản là kỹ thuật ít xâm lấn giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn, đảm bảo lưu thông nước tiểu từ thận xuống bàng quang, duy trì hoạt động bình thường của thận. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả sonde JJ điều trị tắc nghẽn niệu quản do các khối u vùng chậu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 31 bệnh nhân có tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu trên do các khối u vùng chậu chèn ép niệu quản và có chỉ định đặt sonde JJ tại Bệnh viện Trung ương Huế từ 01/2017 đến 01/2018. Kết quả: Trong 31 bệnh nhân, tuổi trung bình 50,4 ± 6,36, thận ứ nước gặp ở 31 bệnh nhân (100%), thận ứ nước cả hai bên chiếm 64,52%. Có 24 trường hợp nội soi ngược dòng đặt được sonde JJ ở cả hai bên niệu quản, 03 trường hợp đặt nội soi ngược dòng được một bên, bên kia được mổ mở niệu quản đặt JJ, 02 trường hợp mổ mở niệu quản phải đặt JJ do chỉ ứ nước thận phải đơn thuần và 02 trường hợp đặt sonde JJ thất bại phải mở niệu quản ra da. Đánh giá kết quả sau mổ và sau 1 tháng, bên trái không còn bệnh nhân có thận ứ nước độ II, độ III; bên phải chỉ còn 1 trường hợp ứ nước độ III. Tất cả các trường hợp trị số creatinin và urê đều giảm dần sau mổ và sau một tháng trở về lại trong giới hạn bình thường. Kết luận: Đặt sonde JJ giúp giảm tình trạng ứ nước thận và cải thiện chức năng thận trong các trường hợp tắc nghẽn niệu quản do các khối u vùng chậu. Từ khóa: khối u vùng chậu, niệu quản .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.