TAILIEUCHUNG - Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi (Nile Tilapia)

Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi (Nile Tilapia) TS. Vincent Fournier, Ths. Mikael Herault, Ths. Nguyễn Anh Ngọc (Công ty AQUATIV*) | Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi Nile Tilapia Nguồn Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi Nile Tilapia TS. Vincent Fournier Ths. Mikael Hérault Ths. Nguyễn Anh Ngọc Công ty AQUATIV I. LỜI MỞ ĐẦU Sự thiếu hụt mùi vị ngon và dinh dưỡng các amino acid tự do thiết yếu các nucleotide. có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của của việc nuôi trồng thủy sản dẫn tới - Giảm lượng tiêu thụ thức ăn thiếu hụt dinh dưỡng - Tốc độ tăng trưởng chậm - FCR cao - Ao nuôi bị ô nhiễm cao Điều đó dẫn đến sự kéo dài chu kỳ nuôi thủy sản và hiệu quả kinh tế thấp. Bột cá là một nguyên liệu truyền thống trong sản xuất thức ăn thủy sản nhưng nguồn cung cấp bột cá ngày càng bị giới hạn và giá bột cá ngày càng tăng cao trong khi nhu cầu bột cá cho thức ăn chăn nuôi và thủy sản ngày càng tăng cao. Vì thế nhiều protein thực vật đã được sử dụng để thay thế bột cá. Tuy nhiên sử dụng nhiều đạm thực vật trong thức ăn thủy sản là một yếu tố thường được nhấn mạnh là nguyên nhân chính của sự giảm sút mùi vị ngon và đặc biệt là thiếu dinh dưỡng các amino acid tự do thiết yếu các nucleotide. . Từ những vấn đề quan trọng và cấp thiết trên công ty Aquativ của Pháp đã phát triển các nguyên liệu đặc biệt để mang lại hiệu quả tốt nhất cho thức ăn thủy sản đó chính là những sản phẩm dinh dưỡng dẫn dụ để cải thiện và năng cao dinh dưỡng mùi và vị ngon cho thức ăn thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất nuôi trồng thủy sản. Chất dẫn dụ FL20 - là một sản phẩm dạng lỏng của công ty AQUATIV Pháp một hỗn hợp của nhiều thành phần đặc biệt để tăng mùi vị ngon và nhất là dinh dưỡng các acid amino tự do thiết yếu các nucleotide. cho thức ăn cá. Thử nghiệm đã được tiến hành trên cá rô phi Nile Tilapia nhằm xác định hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 trong thức ăn cho cá rô phi. Thử nghiệm được tiến hành tháng 11 năm 2008 tại Đại Học Hoàng Gia Songkla Thái Lan. II. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Thử nghiệm được tiến hành trên cá rô phi trọng lượng trung bình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.