TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 95

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 95', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | .EPS Định dạng tệp EPS Encapsulated PostScript . .ESI Dạng file Esri plot. .EXE File thực hiện executable trên mã máy. .FAX Biểu thị dữ liệu qua đường fax. .FDX Biểu lục Force Index. .FH3 Chương trình Aldus Freehand 3. .FLC Hoạt ảnh trên AutoDesk. .FLD Folder theo dạng Thumbnail trong chương trình Hijaak. .FLI Hoạt ảnh trên AutoDesk. .FLR Định dạng file ba chiều Live3D. .FLT Trình lọc filter trong chuyển đổi đồ họa. .FM Định dạng công cụ tạo khung văn bản Framemaker. .FM3 Định dạng cho chương trình 1-2-3 phiên bản 3. .FMT Biểu thị định dạng trong dBASE. .FNT Font chữ. .FOG Font chữ trong chương trình Fontographer. .FON 1. Font chữ theo kiểu bitmap ở Windows. thoại. .FOR Ngôn ngữ FORTRAN. .FOT Font TrueType ở Windows. .FOX Chương trình FoxBase. .FP Định dạng file của chương trình Claris FileMaker Pro. .FP1 Định dạng file của chương trình Flying Pigs. .FP3 Chương trình Filemaker Pro 3. .FPX Định dạng file kiểu bitmap trong chương trình FlashPix. .FRM Mầu biểu trong Visual Basic. .FRS Driver đồ họa trong WordPerfect. Danh mục các định dạng file vần G - I Đây là những phần mở rộng ở cuối một tên file đuôi file biểu thị file đó thuộc định dạng nào. Thông tin đuôi file được hệ điều hành sử dụng để mở ra chương trình phù hợp khi bạn click vào tên file. Ví dụ .txt là loại file chữ viết và được xử lý bằng một chương trình văn bản tương ứng. .G4 Chương trình GTX RasterCAD. .GCA Đồ họa GOCA. .GED Đồ họa Arts Letters. .GEM Đồ họa GEM. .GEO Định dạng file VideoScope. .GIF Định dạng tương tác đồ họa. .GLY Bảng chú giải Glossary . .GP3 Định dạng nén CCITT Group 3 TIFF. .GP4 Định dạng nén Group 4 - CALS của ITU hay CCITT Group 4 TIFF. .GRA Biểu đồ của Microsoft. .GRF Biểu đồ. .GRP Nhóm Group . .GX1 Đồ họa Show Partner. .GX2 Đồ họa Show Partner. .GZ File nén gzip của dự án mã mở GNU - Unix. .H Đầu trang Header trong ngôn ngữ C. .HDF File dữ liệu phân cấp. .HED Định dạng văn bản HighEdit. .HEL Dạng file trò chơi Hellbender của Microsoft. .HGL Dạng ngôn ngữ đồ họa của HP. .HLP