TAILIEUCHUNG - CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ

Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn thận, lựa chọn được những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong muốn trên thị trường, thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm. | CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn thận lựa chọn được những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong muốn trên thị trường thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm. Trong đời sống của sản phẩm công ty thường thay đổi chiến lược Marketing của mình. Sở dĩ như vậy không chỉ là tình hình kinh tế thay đổi và các đối thủ cạnh tranh tung ra những đợi tiến công mới. mà còn là vì sản phẩm đó đã trải qua những giai đoạn mới của sự quan tâm và yêu cầu của người mua. Do đó công ty phải đề ra những chiến lược kế tiếp nhau cho phù hợp với từng giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm. Ngay cả khi biết rằng sản phẩm không sống mãi công ty vẫn hy vọng tăng tuổi thọ và khả năng sinh lời của sản phẩm đó. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược sản phẩm bao gồm chiến lược sản phẩm mới chiến lược về chu kỳ sống sản phẩm chiến lược về bao gói nhãn mác. 1. Khái niệm về sản phẩm. Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định với những ích dụng cụ thể nhằm thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng. Sản phẩm có giá trị sử dụng và giá trị nó có thể là hữu hình hoặc vô hình. Trong việc triển khai sản phẩm người lập kế hoạch cần suy nghĩ sản phẩm ở 3 mức độ. Phần cốt lõi của sản phẩm Phần cốt lõi của sản phẩm phải giải đáp được câu hỏi Người mua thực sự đang muốn gì Nhà quản trị marketing phải khám phá ra những nhu cầu tiềm ẩn đằng sau mỗi sản phẩm và đem lại những lợi ích chứ không phải chỉ những đặc điểm. Phần cốt lõi nằm ở tâm sản phẩm. Phần cụ thể của sản phẩm Người thiết kế sản phẩm phải biến cốt lõi của sản phẩm thành sản phẩm cụ thể. Ví dụ xe máy đồng hồ nước hoa tủ lạnh. tất cả là những sản phẩm cụ thể. Sản phẩm đó có 5 đặc tính - Một mức độ chất lượng - Những đặc điểm - Một kiểu sáng tạo H . Cấu tạo một sản phẩm Người thiết kế sản phẩm phải đưa ra thêm những dịch vụ và lợi ích bổi sung để tạo thành phần phụ thêm của sản phẩm. Hình trên đây minh hoạ .