TAILIEUCHUNG - Kế họach giảng dạy - Chủ đề: Di động của bé

- Nhận biết được công dụng, chức năng, hoạt động. tên hiệu của chiếc điện thoại. - Biết được tác hại và lợi ích của điện thoại. - So sánh và phân biệt sự khác nhau giữa điện thoại di động và điện thoại bàn. | - Nhận biết được công dụng, chức năng, - Hào hứng tham gia vào các hoạt động. tên hiệu của chiếc điện thoại. - Thực hiện trị chơi cô đưa ra một cách tự tin - Biết được tác hại và lợi ích của điện thoại. và khéo léo. - So sánh và phân biệt sự khác nhau giữa - Phát triển vận động tinh của đôi tay, điện thoại di động và điện thoại bàn. vận động cơ bản như bật, nhảy. - Phát âm đúng chính xác âm của các chữ đ, n, s - Biết giữ gìn đồ dùng của mình và đọc chính xác các tên hiệu, dạng của điện thoại. của mọi người xung quanh. - Thuộc bài thơ “ Chiếc điện thoại xinh” - Có thái độ và hành vi văn minh khi và bài hát “ Chiếc điện thoại xinh, ” sử dụng điện thoại. - Biết diễn đạt mạch lạc trọn câu tranh vẽ của bé - Biết phối hợp cùng bạn trong hoạt động nhóm. bằng ngơn ngữ c nhn. - Biết mạnh dạn, tự tin khi thể hiện - Viết thêm một số từ mới “ trượt, đường truyền, mã vùng ” cảm xúc của mình. - Cảm xúc, sáng tạo khi tạo ra sản phẩm. - Biết trang trí thêm họa tiết hoa văn cho điện thoại của mình. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN