TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình web với ASP

Bài giảng Lập trình web với ASP nêu lên những kiến thức cơ sở, ngôn ngữ kịch bản VBScript, lập trình web động với ASP, truy xuất CSDL trong ASP với ADO, giới thiệu ASP .Net và ,. Mời các bạn tham khảo. | LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP Đào Việt Cường Khoa CNTT – ĐHSP Hà Nội Friday, December 10, 2004 Tài liệu tham khảo § TT Tin học - Ngoại ngữ Trí Đức - Giáo trình Thiết kế và lập trình web với ASP - NXB Thống kê – 2003 § Nguyễn Phương Lan - ASP , NXB Giáo dục – 2001 § ASP Databases § David Sceppa - Microsoft core reference - Microsoft Press – 2002 § Dec-04,16:13. Page 2 Dec- 1 Yêu cầu § Thiết kế trang web bằng HTML § Sử dụng được một công cụ thiết kế web (Front Page, DreamWaver, ) § Mạng và sử dụng mạng máy tính § Hệ quản trị CSDL § Có kiến thức cơ bản về lập trình Dec-04,16:13. Page 3 Dec- Thời lượng, nội dung § Thời lượng: 60 tiết – Lý thuyết: 30 – Thực hành: 30 § Nội dung – Chương 1: Những kiến thức cơ sở – Chương 2: Ngôn ngữ kịch bản VBScript – Chương 3: Lập trình web động với ASP – Chương 4: Truy xuất CSDL trong ASP với ADO – Chương 5: Một số ứng dụng ví dụ – Chương 6: Giới thiệu và Dec-04,16:13. Page 4 Dec- 2 - Chương 1 Những kiến thức cơ sở Bài 1: Những khái niệm cơ bản Bài 2: Ngôn ngữ HTML Bài 3: Mở đầu về tạo web động Friday, December 10, 2004 - Bài 1 – Những khái niệm cơ bản Friday, December 10, 2004 3 1. Nhắc lại một số kiến thức § § § § § § § § Mạng máy tính Giao thức Địa chỉ IP Tên miền Client/Server Cổng dịch vụ URL Một số khái niệm khác Dec-04,16:13. Page 7 Dec- Mạng máy tính – Computer Network § Là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau nhằm trao đổi dữ liệu. § Phân loại mạng theo phạm vi: – Local Area Network (LAN) – Wide Area Network (WAN) – Metropolitan Area Network (MAN) – Global Area Network (GAN) – Internet § Mạng Internet: Là mạng của các mạng máy tính, có quy mô trên toàn thế giới Dec-04,16:13. Page 8 Dec- 4 Giao thức – Protocol § Giao thức – Protocol: Là tập hợp các qui tắc được thống nhất giữa hai máy tính nhằm thực hiện trao đổi dữ liệu được chính xác. § Một số giao thức ví dụ: – Giao thức TCP/IP – Giao thức HTTP – Giao thức FTP – Dec-04,16:13. Page .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.