TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P24

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P24:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,. thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,. Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này. | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Minh Mn12345 Tuan Hjgtsf Hai 13-937 Vậy ta tạo một tệp có tên là chứa các hộp textbox cho user nhập html head title Login title head body form method POST action p font face .VnTimeH Nhập usemame và password font p p font face .VnTime size 4 UserName input type text name username size 20 font p p font face .VnTime size 4 Password input type password name password size 20 font p p font face .VnTime size 4 input type submit value Login name Login input type reset value Clear name Clear font p form body html Ta tạo tệp có tên dể truy xuất vào database dể kiểm tra strUN request usemame strPW request password set conn Provider Data Source _ set rs sql SELECT FROM LIST WhErE USERNAME- strUN and PASSWORD ọ strPW sql conn 2 3 if not or then Bạn không có quyền duợc truy cập trang này St by hoanglụ85 116 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP ngừng duyệt else Chào mừng bạn end if set rs nothing set conn nothing _ Tuy nhiên vẫn phải luu ý truờng hợp sau giả sử ta có hệ thống trang Web gồm 5 files mà file nào cũng cần phải kiểm tra quyền hạn truy nhập của user. Vậy ngoài màn hình login ra ta còn phải bảo vệ cho hệ thống các trang web vì đề phòng truờng hợp user biết địa chỉ các trang Web này mà user vào thẳng luôn. Vậy ta làm nhu sau Trang login kiểm tra usemame và password nhu ở trên. Tuy nhiên sau khi kiểm tra xong ta phải luu kết quả kiểm tra đuợc vào session session login ok chẳng hạn strUN request usemame strPW request password set conn Provider Data Source _ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.