TAILIEUCHUNG - Lập trình C trên Windows: Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC)

Lập trình C trên Windows Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC) Nội dung Giới thiệu về MFC Chương trình MFC đầu tiên Xử lý Mouse và Keyboard Xử lý menu Toolbar, Statusbar Các Control Xây dựng và xử lý hộp thoại (Dialog box) Documents và Views: Scroll view, List view, Tree view SDI – Single Document Interface MDI - Multi Document Interface C4W - VisualC++ (MFC) - Nguyen Tri Tuan - Spring 2004 2 Giới thiệu về MFC MFC là gì ? Một số tính năng của MFC qua từng version Các thành phần. | Lập trình C trên Windows Kỹ thuật lập trình Visual C MFC Nguyễn Tri Tuấn Khoa CNTT - Email nttuan@ Nội dung Giới thiệu về MFC Chương trình MFC đầu tiên Xử lý Mouse và Keyboard Xử lý menu Toolbar Statusbar Các Control Xây dựng và xử lý hộp thoại Dialog box Documents và Views Scroll view List view Tree view SDI - Single Document Interface MDI - Multi Document Interface C4W - VisualC MFC - Nguyen Tri Tuan - Spring 2004 2 Giới thiệu về MFC MFC là gì Một số tính năng của MFC qua từng version Các thành phần của 1 ứng dụng trong VC Các màn hình giao diện chính của VC 6 C4W - VisualC MFC - Nguyen Tri Tuan - Spring 2004 3 Giới thiệu về MFC - MFC là gì Microsoft Foundation Class Là một thư viện các lớp class OOP trong ngôn ngữ Visual C dùng cho việc lập trình trên Windows Được xây dựng trên cơ sở các hàm thư viện API của Windows Version 6 có khoảng 200 class Giúp cho người lập trình có thể xây dựng ứng dụng nhanh và ít ton công sức hơn so với việc sử dụng đơn thuần các hàm thư viện API của Windows Ta vẫn có thể gọi các hàm Windows API trong MFC C4W - VisualC MFC - Nguyen Tri Tuan - Spring 2004 4 Giới thiệu về MFC - MFC là gì . tt Trong 1 ứng dụng MFC ta thường không gọi hàm Windows API trực tiếp mà sẽ tạo cac object từ những lớp của MfC và gọi phương thức của object đó Đa số các phương thức của MFC class có cùng tên với những hàm Windows API MFC tạo ra một Application Framework giúp Thiết lập kiến trúc của ứng dụng một cách nhất quán và khoa học Che dấu đi nhiều phần chi tiết mà Windows API đòi hỏi giúp developer thảnh thơi hơn C4W - VisualC MFC - Nguyen Tri Tuan - Spring 2004 5 Giới thiệu về MFC - Một số tính năng của MFC Version 1 Các lớp List Array String Time Date File access . Các lớp giao diện cơ bản MDI OLE Version 2 File open save Print preview printing Scrolling window Splitter window Toolbar Statusbar Truy xuất được đến các control của VB Trợ giúp theo ngữ cảnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.