TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 14

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 14', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong ô . thứ nhất xác định điểm để bắt đầu thực hiện giảm bitrate ô thứ 2 xác định bitrate sẽ được dụ ở mặc định nếu I-frame gần nhau hơn 1 frame thì quá trình encode sẽ tiến hành giảm bitrate của nó xuống 20 . Overflow treatment Một tùy chọn khác để điều chỉnh kích cỡ file xuất. Max overflow improvement và Max overflow degradation thể hiện codec có thể đền bù bao nhiêu phần trăm overflow underflow khi tăng hoặc giảm kích cỡ của các khu vực trong file trị đuợc nhập càng cao quá trình thực hiện overflow underflow càng diễn ra nhanh nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có bitrate được lưu trữ lại để cung cấp cho những frame có thể cần tới trăm được set càng lớn sẽ càng làm sai lệch khích thước của file xuất ra so với tính toán ban đầu. Overflow control strength chỉ định phần trăm phân phối overflow frame trong giới hạn của overflow improvement degradation tối đa nói ở trên. Những thông số này sẽ thông báo cho bộ điều khiển bitrate biết cường độ giảm bitrate so với quantizer1 mức q có chất lượng hoàn hảo .Giá trị càng cao nghĩa là chất lượng bitrate của file xuất càng gần với q1 kích thước file càng lớn. Overflow và Underflow ở đây được hiểu là sự vượt quá hay giảm đi của bitrate trong một khung hình. Curve compression High bitrate scene degradation cho phép nhập phần trăm bitrate giảm cho những cảnh nhiều chuyển động. Low bitrate scenes improvement cho phép nhập phần trăm bitrate tăng cho những cảnh ít chuyển động Bình thường 2 thông số này được đặt ở 0 Advanced Option Nhấn OK để trở lại cửa sổ config đầu tiên tìm tới nút Advanced Option Đây là phần không kém phần quan trọng. Motion Thiết lập sự đánh giá chuyển động cho quá trình encode. Motion Precision -Motion search precision cho phép chọn những thuật toán dựng sẵn cho sự dò tìm chuyển nhớ rằng trong từng movie thì áp dụng những bọ search khác nhau ví dụ không cần thiết phải áp dụng bộ search của film hành động khi ta encode một vở kịch vì kịch thì chắc chắn rất ít chuyển .