TAILIEUCHUNG - Dọn ổ cứng và tăng tốc máy tính với KCleaner

Trong quá trình máy tính hoạt động, file tạm thời do các chương trình tạo ra có thể tiếp tục tồn tại và chiếm dụng ổ cứng. Kcleaner sẽ giúp bạn “giải quyết” các file vô tích file rác sinh ra theo thời gian ngày càng nhiều, không chỉ làm ổ cứng bị chiếm dụng mà còn khiến cho tốc độ hệ thống bị ảnh hưởng, quá trình tìm và truy cập các file trên hệ thống do đó mà tốn nhiều thời gian hơn. | Dọn ổ cứng và tăng tốc máy tính với Kcleaner Nguồn a OanírvMM File Optiộní ĩ Ktlransi I ÍŨMMIJ rt p tlmis JM win ta wcmn d mxMfd Bf i ưỉeAutcmalỉũmũdshoiỉiei Ic-have Dij stemaulũRiaic-đllycleanedn bKkglUtìỉ Mânualmodí iuimiic ĩítìk Ĩotóỉĩísd Trong quá trình máy tính hoạt động file tạm thời do các chương trình tạo ra có thể tiếp tục tồn tại và chiếm dụng ổ cứng. Kcleaner sẽ giúp bạn giải quyết các file vô tích sự. Aiìayỉt Ctan ị Dtre Các file rác sinh ra theo thời gian ngày càng nhiều không chỉ làm ổ cứng bị chiếm dụng mà còn khiến cho tốc độ hệ thống bị ảnh hưởng quá trình tìm và truy cập các file trên hệ thống do đó mà tốn nhiều thời gian hơn. Kcleaner là tiện ích nhỏ gọn giúp cho Windows luôn sạch sẽ tránh khỏi sự lãng phí dung lượng ổ cứng bởi các file rác và các file không cần thiết giúp hệ thống hoạt động mượt hơn. Chương trình bao gồm 2 chế độ chế độ quét bằng tay và quét tự động. Với chế độ tự động chương trình sẽ hoạt động với thuộc tính ẩn và sau một khoản thời gian được thiết lập chương trình sẽ tự động quét các file rác sinh ra trong quá trình sử dụng. Download KCLeanr hoàn toàn miễn phí tại đây. Sau khi download và cài đặt mỗi lần kích hoạt chương trình sửa sổ Settings lại được hiện ra tại đây có 1 số lựa chọn cần lưu ý sau - Mục File Types cho phép bạn đánh dấu chọn các mục mà chương trình sẽ tìm và quét. Nên đánh dấu hết tất cả các mục này vì đây chính là nơi chứa nhiều file rác và file tạm thời nhất. Files types g RecycIteBin Windows InstaSeï DypScate I j Apple Installer Cache V Sud i Java Installe Cache J Adobe Reada Installer Cache J ATI Drivers Installer Cache J Skypelnsiafa Cache Holfixes 1 Service Packs Uninstaller J Windows Log files i OusklÎTni Cache J Google Chiotne Cache J Adobe Reader Cache J DynDMS Logs J MS Ĩ errwnal Cache J DrWaiscin Loss J T emporary Files .J Recent Fites y Cookies J I enfxxaqf Internet Ffies Firefox Cache 7 MSN Messenger 7 Opera Cache 7 vso Cache y Google Updater Cache J Google Earth Cache 7 XfWiew .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN