TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài đợi chờ - giao ước tình yêu

Bớ ghe sau cheo mau anh đợi Kẻo giông tới rồi, trời muốn đổ mưa 2. Ba năm còn đợi được thay Huống chi vài tháng nào ai than phiền! 3. Bao giờ cho được thành đôi Như sen Tịnh Đế một chồi hai bong 4. Bên này sông em bắc cây cầu mười tấm ván Bên kia sông em lập cái quán mười hai tầng Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Ca dao đê tài đợi chờ 5 í í í í í í í ỉ í í í í 1. Bớ ghe sau cheo mau anh đợi Kẻo giông tới rồi trời muốn đổ mưa 2. Ba năm còn đợi được thay Huống chi vài tháng nào ai than phiền 3. Bao giờ cho được thành đôi Như sen Tịnh Đế một chồi hai bong 4. Bên này sông em bắc cây cầu mười tấm ván Bên kia sông em lập cái quán mười hai tầng Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh 5. Bên này sông em bắt cây cầu mười hai tấm ván Bên kia sông em lập cái quán hai tầng Ba nơi đi không nói không ưng Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh. 6. Biết nơi đâu cao nấm ấm mồ Em ngồi mà đợi cho tùng khô lựu cằn. 7. Cơm này là ngọc là châu Không bóc mía tím biết đâu cơm vàng. Cơm này là nghĩa đá vàng Chồng em vẫn đợi mấy chàng bưng mâm. 8. Cắm sào em đợi nước ròng Bao giờ em mới chịu lấy chồng hả em 9. Cỏ may mọc ở giữa đàng Có thương ráng đợi họ hàng hai bên. 10. Cách mấy thu tưởng là em đi biệt Hay đâu em còn trực tiết đợi anh 11. Cách sông cách thủy Em se sợi chỉ bắt cầu Mười hai tấm ván em lập cái quán chín mươi hai tầng Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh. 12. Cái cò lặn lội bờ ao Phất phơ đôi dải yếm đào gió bay Em về giục mẹ cùng thầy Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong Cái cổ yếm em nó thõng thòng thòng Tay em đeo vòng như bắp chuối non. Em khoe em đẹp em giòn Anh trông nhan sắc em còn kém .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.