TAILIEUCHUNG - Các vấn đề xã hội, chính sách xã hội và công tác xã hội: Hướng tìm hiểu công bằng xã hội qua phân phối thu nhập - Đỗ Thiên Kính

nội dung bài viết "Các vấn đề xã hội, chính sách xã hội và công tác xã hội: Hướng tìm hiểu công bằng xã hội qua phân phối thu nhập" dưới đây để nắm bắt được khái niệm về công bằng và bình đẳng xã hội, mối quan hệ giữa công bằng và bình đẳng,. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả. | Diễn đàn. Xã hội học số 2 - 1997 73 Trao đổi ý kiến về Các vấn đề xã hội Chính sách xã hội và Công tác xã hội LTS Chính sách xã hội và công bằng xã hội là một nội dung được quy định trong chương trình đào tạo Cao học Xã hội học đang được giảng dạy cho lớp Cao học I và cao học II tại cơ sở Đào tạo sau Đại học của Viện Xã hội học. Sau khi giới thiếu về nội dung chương trình giảng viên đã hướng dẫn các học viên cao học viết những tiểu luận ngắn về nội dung nói trên. Nhằm khuyến khích những tìm tòi và vận dụng kiến thức đã được học vào phân tích và nhận dạng những hiện tượng xã hội bước đầu thể hiện những cố gắng tự khẳng định trong nghiên cứu Xã hội học của học viên cao học đang được đào tạo tạp chí Xã hội học giới thiệu một số bài viết của các học viên do Ban giáo vụ của cơ sở đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học gửi đến TCXHH HƯỚNG TÌM HIỂU CÔNG BẰNG XÃ HỘI QUA PHÂN PHỐI THU NHẬP ĐỖ THIÊN KÍNH Trong quá trình Đổi mới ở nước ta hiện nay phân phối thu nhập càng ngày trở nên bất bình đẳng hơn hệ số Gi-ni tăng dần . Hậu quả của phân phối thu nhập không bình đẳng này được biểu hiện rõ trong đời sống. Đó là sự chênh lệch giàu - nghèo giữa các tầng lớp dân cư và dẫn tới khác biệt xã hội về mức sống. Đây là một vấn đề thời sự đáng suy nghĩ. Từ thực trạng này người thì cho rằng đó là bất công xã hội cần phải điều chỉnh nhưng cũng có người cho rằng đó là sự công bằng trong cơ chế thị trường. Vậy căn cứ vào cơ sở nào mà lại có những nhận định trái ngược nhau về cùng một thực trạng như thế Do đó việc xem xét phân phối thu nhập hiện nay là sự công bằng hay bất công xã hội chính là vấn đề chúng ta cần nghiên cứu. Việc nghiên cứu vấn đề này sẽ có vai trò thiết thực giúp chúng ta tiếp tục duy trì và điều chỉnh phân phối thu nhập theo cơ chế thị trường. Đồng thời cũng góp phần vào việc đề ra những chính sách hợp lý nhằm đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. I. Về hai khái niệm CÔNG BẰNG và BÌNH ĐẲNG xã hội. Mối quan hệ giữa chúng. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.