TAILIEUCHUNG - Phải CẨN NGÔN khi giao tiếp - Quản lý cảm xúc trong giao tiếp

Làm sao cho câu chuyện của bạn bớt những tiếng “Tôi, Chúng tôi”. Nếu người bàn chuyện với bạn có bàn chuyện về cá nhân bạn, về môn học, nghề nghiệp, hay về những người thân của bạn? | Phải CẨN NGÔN khi giao tiếp - Quản lý cảm xúc trong giao tiếp Khổng Tử quả đã am hiểu ý nghĩa thâm sâu của cẩn ngôn nên mới nói Vô đa ngôn Đa ngôn đại bại . Bạn nên đọc lời vàng ngọc đó. Bạn nên cân như người ta cân vàng những lời nói của mình. 1 Im lặng cách riêng cái tôi của bạn. Làm sao cho câu chuyện của bạn bớt những tiếng Tôi Chúng tôi . Nếu người bàn chuyện với bạn có bàn chuyện về cá nhân bạn về môn học nghề nghiệp hay về những người thân của bạn xin bạn khôn khéo đổi vấn đề. Bạn có thể trả lời vắn tắt rồi hỏi lại về chuyện khác. Lẽ dĩ nhiên không phải tỏ thái độ huyền bí. Có vẻ bí mật sẽ gây nghi kỵ. Bạn vẫn cho ý kiến như thường vẫn tranh luận như thường nhưng không đem cái tôi của mình ra mà thuyết thao thao. Bạn nên là nhạc sĩ và người nói chuyện với bạn là nhà toán học thì bạn đừng bàn về âm nhạc mà bàn về toán học. 2 Im lặng cách riêng về những người vắng mặt. Chúng tôi đã nói với bạn con người thích nói hành và trong 100 câu chuyện có đến 60 câu lấy kẻ khác làm đầu đề. Xin bạn tránh tật xấu này đối với những người vắng mặt mà bạn không thích hay không đồng ý kiến. Phải tập có tinh thần cao thượng khoan dung. Nếu ai có hỏi ý kiến bạn về việc làm về đức hạnh của người thứ ba thì bạn nên nói mình không rõ lắm và thay đổi vấn đề. Buộc lòng bạn chỉ khen những tính tốt của kẻ ấy để trả lời cho người hỏi khỏi nghi kỵ. Nếu người vắng mặt bị công kích và thấy cần bênh vực thì bạn nên bênh vực một cách khách quan lễ phép dịu hiền. Nếu kẻ nói chuyện với bạn là người dưới quyền bạn và họ nói xấu ai thì bạn nên kín đáo khuyên họ đổi câu chuyện và bạn tỏ ra khoan hồng với người vắng mặt. 3 Kỹ lưỡng rất mực khi nói lại lời kẻ khác. Những bí mật tình cờ bạn biết cũng như những bí mật kẻ khác muốn bạn giữ gìn thì khi không đủ lý do để tiết lộ xin bạn hãy giữ đến xuống mồ. Trong trường hợp bắt buộc phải thuật lại lời của kẻ khác bạn hãy cực kỳ thận trọng. Phải nói đúng như người ấy đã nói và bạn nên thêm câu Theo tôi nghe tôi nghe lại . Điều gì mà nghe mà nhớ một cách

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.