TAILIEUCHUNG - Ca dao truyền miệng: đề tài đợi chờ

Gió lay cành tre gió đập cành tre Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng Gió đánh cành bàng gió đập cành bàng Dừng chèo anh hát cô nàng có nghe 2. Hai chân đạp đất đầu em đội trời cao Ngó lên mái tóc mấy lời giao vẫn còn Lời nguyền với anh chật biển đầy non | p f p f p f p f p f I p J I ij J I p J I p I p I pp I pp P dPPP 11 z 1 4-Ă J A 4- 1 A 1 Ca dao đê tài đợi chờ 13 I yp I yp j I yp j I yp j I yp j I yp j I p yp J I p yp J 1. Gió lay cành tre gió đập cành tre Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng Gió đánh cành bàng gió đập cành bàng Dừng chèo anh hát cô nàng có nghe 2. Hai chân đạp đất đầu em đội trời cao Ngó lên mái tóc mấy lời giao vẫn còn Lời nguyền với anh chật biển đầy non Em thương anh hai chữ vuông tròn c hai Chữ em đề bâu áo chẳng sai Nghĩa nhơn em gánh hai vai nặng quằn Gá lời kêu quân tử điệu hành Duyên em còn đượm ông Tơ Hồng mới xây Em đợi anh cho tới chừng này Gian nan thì có xum vầy thì không 3. Hết hè rối lại sang thu Khác nào như đá Vọng Phu đợi chồng 4. Hồi nào gánh nặng anh chờ Qua truông anh đợi bây giờ phụ anh. 5. Hò ơ. chớ Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi Kẻo khuất khúc sông nầy. ờ Hò ơ. chớ Kẻo khuất khúc sông nầy bờ bụi tối tăm 6. Hò ơ. chớ Con cá lý ngư sầu tư biếng lội Con chim xa cành sầu cội biếng bay Sao hôm còn đợi sao mai Chồng mà xa vợ. ờ Hò ơ. Chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn 7. Hò ơ Bên nầy sông em bắc cây cầu mười tấm ván Bên kia sông em cất cái quán mười hai từng Bán buôn nuôi mẹ. ờ Hò ơ. Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh 8. Hôm nay ăn mía Triệu Tường Đợi mắm Nam Ổ đợi đường Phú Yên 9. Kĩu ca kĩu kịt Em gánh nặng xuống ngàn Anh có thương em xin đợi Em muôn vàn đội ơn 10. Kĩu cà kĩu kịt em gánh nặng xuống ngàn Anh có thương xin đợi em muôn vàn đội .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.