TAILIEUCHUNG - Đề tài: Từ tiếp thị hỗn hợp đến tiếp thị mối quan hệ hướng tới một sự thay đổi trong tiếp thị

Mô hình quản lý tiếp thị hỗn hợp đã thống trị sự suy nghĩ, nghiên cứu và thực hành kể từ khi nó được giới thiệu cách đây 40 năm. Đến nay, mô hình này bắt đầu mất dần vị trí của mình để nhường chỗ cho công nghệ thông tin. Mới đây đã nổi lên cách tiếp cận nghiên cứu thị trường mới. | BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN QUẢN TRỊ MARKETING NÂNG CAO CHỦ ĐỀ TỪ TIẾP THỊ HỖN HỢP ĐẾN TIẾP THỊ MỐI QUAN HỆ HƯỚNG TỚI MỘT Sự THAY ĐỔI TRONG TIẾP THỊ TÁC GIẢ CHRISTIAN GRONNROOS GVHD TS. Nguyễn Xuân Trường HVTH Lê Văn Trung Trực Lớp Cao học Quản trị Kinh doanh Đồng Tháp tháng 10 năm 2013 Bài tập số 12 Quản trị Marketing GVHD TS. Nguyễn Xuân Trường I. BÀI TẬP DỊCH SANG TIẾNG VIỆT Chủ Từ tiếp thị hỗn hợp đến tiếp thị mối quan hệ Hướng tới một sự thay đề đổi trong tiếp thị Tác giả Christian Gronnroos - Giáo sư Marketing tại Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Helsinki Phần Lan. Có phải mô hình tiếp thị hỗn hợp chiếm ưu thế ngày nay đã bao trùm các phân khúc thị trường không Hãy xây dựng mối quan hệ và phương pháp tiếp cận quản lý có thể là câu trả lời cho câu hỏi này. Từ tiếp thị hôn 1 -1-Ấ J Ấ J1 hợp đến tiếp thị Ặ 1 __ mối quan hệ Hướng tới một sự thay đổi trong tiếp thị Mô hình quản lý tiếp thị hỗn hợp đã thống trị sự suy nghĩ nghiên cứu và thực hành kể từ khi nó được giới thiệu cách đây 40 năm. Đến nay mô hình này bắt đầu mất dần vị trí của mình để nhường chỗ cho công nghệ thông tin. Mới đây đã nổi lên cách tiếp cận nghiên cứu thị trường mới. Toàn cầu hóa kinh doanh và phát triển thị trường là nhận thức được tầm quan trọng của sự duy trì khách hàng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng trên thị trường trong số các xu hướng tiếp thị khác cũng có sự thay đổi trong chính cách tiếp thị. Xây dựng mối quan hệ và quản lý hoặc những gì của tiếp thị mối quan hệ ghi nhận là một trong những cách làm hàng đầu hiện nay. Bài viết này dựa trên một thơ mời trình bày tại một cuộc tiếp xúc trong quan hệ tiếp thị. Trong quan hệ tiếp thị trên thị trường toàn cầu tại Trường Đại học Melbourne của Úc diễn ra từ ngày 01 đến 03 08 1993. Tất cả cách tiếp cận mà tiếp thị đi đến cuối cùng đã được ghi nhận vào tài liệu tiếp thị. Rõ ràng một sự thay đổi mô hình đã được tiến hành trong tiếp thị đặc biệt là ở Châu Âu Úc và một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.