TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 5 Toán 11 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

đề kiểm tra 1 tiết bài 5 môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI 5 TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Môn Toán 11CBC Thời gian 45 phútf không kể thời gian phát đề Đề 2 Câu 1 4điểm Tính đạo hàm của các hàm số sau a y 4X3 - 3x2 6x 5 b y 2 X 2 c y cos x 3 sin x d y 3 2sin X Câu 2 5điểm Cho hàm số f x X3 3x2 2 có đồ thị C a Tính f -1 b Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị C tại điểm có hoành độ x0 -1 c Viết phương trình tiếp tuyến với C biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 9 Câu 3 1điểm Giải phương trình f x 0 biết rằng f x sin x -yỈ3 cos x -yỈ3x .HẾT. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM Đề 2 Câu Nội dung Điểm 1 a y 4x3 - 3x2 6x 5 12x2 - 6x 6 1 3x 2 ì 2 8 b y 1 1 - ưx 2 -x 2 2 -x 2 2 1 y cos x 3 sin x cos x 3 sin x -3 sin x - sin2 x cos2 x c 1 . 2 2sin x 2cosx cosx d y V2 2 sin x ự 7. L 7. 2 2 2sin x 2 V 2 2sin x V 2 2sin x 2 a f x 3x2 6 x f -1 -3 1 b. Vơi x0 -1 yo -5 A -1 -5 1 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A -1 -5 là y 5 -3 x 1 y -3x - 8 1 c Gọi M0 x0 y0 e C là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị C của hàm số f x x3 3x2 2 Ta có f x0 3x02 6 x0 Vì hệ số góc của tiếp tuyến bằng 9 nên f x0 3x02 6 x0 9 r x0 1 L X0 -3 Với x0 1 y0 6 B 1 6 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm B 1 6 là y 9 x -1 6 y 9x - 3 Với x0 -3 y0 2 B -3 2 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm B 1 6 là y 9 x 3 2 y 9x 29 3 f x cosx - 3 sin x-43 x cosx - 3 sin x-43 0 f x 0 cos x 43 sin x 43 Ă 1 43 . 43 Chia cả 2 vế cho 2 ta được -cosx sin x 1 2 2 2 1 43 _ - Đặt sina cosa - a 2 2 6 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.