TAILIEUCHUNG - MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tham khảo bài thuyết trình 'môn học pháp luật đại cương', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Ths. Bùi Huy Tùng - ĐHNH TPHCM Tài liệu môn học Bài giảng pháp luật đại cương Giáo trình pháp luật đại cương Hiến pháp Việt Nam 1992 Bộ luật dân sự 2005 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 Bộ luật hình sự 1999 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 Bộ luật lao động 1994 và các văn bản sửa đổi bổ sung. NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT CHƯƠNGIII CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI QUAN HỆ XÃ HỘI CHƯƠNG IV HÌNH THỨC VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.