TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Hướng dẫn du lịch - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: HDDL-TH38

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Hướng dẫn du lịch - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: HDDL-TH38 sau đây được biên soạn theo chuẩn đề thi tốt nghiệp của Tổng cục dạy nghề quy định. Mời các bạn sinh viên tham khảo đề thi sau đây để nắm bắt được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung cần ôn tập. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009 – 2012) NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: HDDL - TH 38 ---------------------------------- Hình thức thi: Vấn đáp Thời gian: 60 phút (50 phút chuẩn bị và 10 phút trình bày ) ĐỀ BÀI Bài TH số 1 (20 điểm): Thực hành xử lý tình huống khi thực hiện chương trình du lịch: Một khách trong đoàn bị ngộ độc thức ăn tại nhà hàng khách sạn? Bài TH số 2 (50 điểm): Viết dàn bài và thực hành thuyết minh giới thiệu khái quát về Khu du lịch Buôn Đôn trên phương tiện vận chuyển Bài TH số 3 (30 điểm): Câu hỏi tự chọn của các trường -------------------------------------------------------------------------------------- (Sinh viên không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) . .,ngày .tháng năm DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.