TAILIEUCHUNG - Cô gái tóc vàng hoe với máy tính

1. Cô gái gọi điện đến 1 trung tâm sửa chữa - Tôi có 1 cái đĩa bị Virus, làm sao bây giờ? - Hãy copy cái đĩa rồi gửi cho chúng tôi xử lý! Một tuần sau họ nhận được tờ giấy có hình cái đĩa được photo-copy 2. Máy của tôi không hoạt động Dịc vụ : Vậy nó có thông báo gì không? Vàng hoe: Nó thông báo nhấn phím bất kỳ, nhưng phím bất kỳ là phím nào? Trên bàn phím của tôi không có phím nào tên như vậy . | Cô gái tóc vàng hoe với máy tính 1. Cô gái gọi điện đến 1 trung tâm sửa chữa - Tôi có 1 cái đĩa bị Virus làm sao bây giờ - Hãy copy cái đĩa rồi gửi cho chúng tôi xử lý Một tuần sau họ nhận được tờ giấy có hình cái đĩa được photo-copy 2. Máy của tôi không hoạt động. Dịc vụ Vậy nó có thông báo gì không Vàng hoe Nó thông báo nhấn phím bất kỳ nhưng phím bất kỳ là phím nào Trên bàn phím của tôi không có phím nào tên như vậy 3. Vàng hoe Tại sao máy của tôi thông báo là cho đĩa số 2 vào ổ . Nhưng tôi cho lại không vừa Nhân viên kỹ thuật đến xem xét cuối cùng anh ta nói - Cô à Cho đĩa số 2 vào ổ bao giờ cũng có nghĩa là phải bỏ đĩa thứ nhất ra trước đã Tiền chuộc Một cô nàng TVH túng quẫn quá nên tính làm liều cô ta ra công viên bắt cóc một cậu bé rồi viết một cái thư đòi tiền chuộc Tôi đã bắt cóc con trai bà hãy đề USD sau cây sồi già và con trai bà sẽ được bình yên trở về. Sau đó cô ta đính cái mảnh giấy ấy vào áo jacket của cậu bé và thả cậu bé về nhà. Ngày hôm sau tất nhiên là có USD được đặt sau cái cây với một mẩu giấy Không thể tưởng tượng nổi người TVH lại làm việc tồi tệ này với người cũng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.