TAILIEUCHUNG - 14 điều chưa biết về các cô gái tóc vàng hoe

1. Tại sao đàn ông lại thích nói chuyện về những cô gái tóc vàng hoe? - Vì họ có thể hiểu được. 2. Tại sao các cô gái tóc vàng hoe lại viết chữ XNCVT vào đế giày - Để nhắc họ xỏ ngón chân vào trước 3. Khi nhìn vao mắt cô gái tóc vàng hoe ta thấy gì - thấy gậy của cô gấy. 4. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại vui mừng như thế khi giải được ô chữ trong vòng 6 tháng. - Vì trên ô chữ có ghi chữ từ 2-4 năm. | 14 điều chưa biết về các cô gái tóc vàng hoe 1. Tại sao đàn ông lại thích nói chuyện về những cô gái tóc vàng hoe - Vì họ có thể hiểu được. 2. Tại sao các cô gái tóc vàng hoe lại viết chữ XNCVT vào đế giày - Để nhắc họ xỏ ngón chân vào trước 3. Khi nhìn vao mắt cô gái tóc vàng hoe ta thấy gì - thấy gậy của cô gấy. 4. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại vui mừng như thế khi giải được ô chữ trong vòng 6 tháng. - Vì trên ô chữ có ghi chữ từ 2-4 năm tuổi 5. Một cô gái tóc vàng hoe đi trên phố với 1 con lợn kẹp dưới nách. Một người hỏi Cô kiếm con lợn ở đâu đấy - Con lợn Tôi được thưởng cô ấy trong 1 cuộc sổ xố. 6. Một cô gái tóc vàng hoe gọi 1 cái bánh Pizza. Người bồi bàn hỏi cô ta là nên cắt thành 6 miếng hay 12 miếng. - Sáu thôi. Anh biết là tôi không bao giờ ăn hết 12 miếng cả. 7. Làm thế nào để tóc vàng hoe LOAI HOAI HANG GIO LIEN -Hãy viết 2 mẩu giấy Lật sang trang khác và dán vào cả 2 bên. Mời Bạn 8. Làm thế nào để biết cô gái tóc vàng hoe đã dùng máy tính. - Thấy chữ gi trên màn hình 9. Khi cô gái tóc vàng hoe nhuộm tóc nâu ta gọi đó là. - Trí tuệ nhân tạo. 10. Tại sao cô gái tóc vàng h oe để đá trong tủ lạnh - Để giữ tủ luôn lạnh. 11. Tại sao tóc vàng hoe lại phải nhón chân qua phòng bệnh - Để không đánh thức những viên thuốc ngủ. 12. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại bò qua đường - Chỗ đường ấy người ta đề biển Cấm người đi bộ 13. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại bị bỏng môi - Vì cô ta cố thổi tắt bóng đèn điện sao cô gái tóc vàng hoe lại chưa vào DISNEYLAND - Vì gần tới nơi thấy biển báoISNEYLAND LEFT thế là cô ta bèn quay xe về .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG