TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 8

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Xí nghiệp Chế biến Phế thải Cầu Diễn đã phân tích mẫu mẫu bùn 1 đã qua xử lý yếm khí thời gian là 3 ngày mẫu bùn 2 sau khi xử lý bùn hoạt hoá bàng các vi sinh vật. Nếu đem sứ dụng ngay gây tinh hường đến môi trường và tác hại đến sức kĩioẻ con người. Theo kết quả điều tra của Trường Đại học Y Hà Nội tại hai xã của huyện Kim Báng Hà Nam thì trong 200 hộ với 739 em học sinh chi có 0 2 - 1 2 em có thể lực khá. thể lực kém và rất kém tới 57 1 -63 5 sô em nhiễm giun đũa là 86 4 giun tóc là . Số người nhiẻm trùng đường sinh dục cao tới 34 7 - 52 6 . Nguyên nhân chính được xác định là do tập quán chăn nuôi không hựp lý và sử dụng phân chuồng phân bùn không khoa học. Tại các vùng trổng rau Mai Dịch Từ Liêm Hà Nội mật độ trứng giun đũa là 27 4 100 g đất trứng giun tóc 3 2 100 g đất Tràn Khắc Thi 1996 . Còn theo điều tra của Viên Thổ nhưỡng nông hoá 1993 - 1994 tại một vùng trồng rau thì nông dân sử dụng chủ yếu là phân bùn tươi với liéu lượng khoảng 7-12 tấn ha. Do vậy trong II nước mương máng khu trồng rau có tới 360 nước giếng công cộng là 20 còn trong đất có bón phân bùn số E. coli lên đến s. Chính vì thế khi điều tra sức khoẻ người trổng rau thường xuyên có sử dụng phân bùn tươi thấy có 60 số người có tiếp xúc với phân bùn từ 19-20 năm 26 7 tiếp xúc trên 20 nảm do vậy 53 5 sô người điều tra có triệu chứng thiếu máu nữ 62 5 nam 37 5 60 số người bị bệnh ngoài da nam 27 8 nữ 72 2 . Chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã phài ra chí thị 200 TTg vể cấm dùng phân bùn tươi bón cây hoặc nuôi cá trên sông lạch ao hồ công cộng . . Công nghệ xử lý phán bùn xí máy 170 2 Hình . Sơ đồ hệ thống xử lý phân người 1- bể lắng 23m3 2- ôtô hút phân IAZ -53 4m3 3- bể sục khí 30m3 4- cửa nạp cùa bể 5- máy khuấy 7kW 6- ống thông khí 7- bể chứa khi 8- ống hút khi 9- máy bơm hút khí 2 8kW 10- binh lọc khí 1 qua dung dịch sút 11- binh lọc khi 2 bằng dung dịch thuốc tím 2 12- không khí xả ra ngoài 13- máy nén khí 4r5kW 14- ống dăn khí trong bể 15- van khoá nưởc 16- máy bơm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.