TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích ứng dụng đặc tính kỹ thuật của motur quạt dàn trong hệ số truyền nhiệt p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích ứng dụng đặc tính kỹ thuật của motur quạt dàn trong hệ số truyền nhiệt p6', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 141 CHƯƠNG IV HỆ THỐNG THIẾT BỊ CAP ĐÔNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ CẤP ĐÔNG THỰC PHAM Mục đích và ý nghĩa Phán loại giới hạn làm lạnh Nhiệt độ đóng băng của thực phẩm Nước nguyên chất đóng băng ở 0oC. Tuy nhiên điểm đóng băng của thực phẩm thì khác vì nồng độ muối khoáng và chất hoà tan trong dịch tế bào của thực phẩm thay đổi tuỳ từng loại thực phẩm nên chúng có điểm đóng băng khác nhau và thường nhỏ hơn 0oC. Ví dụ của cá biển có điểm đóng băng khoảng -1 5oC cá nước ngọt điểm đóng băng -1 0oC tôm biển -2oC. Các cấp làm lạnh thực phẩm ứng với khoảng nhiệt độ sản phẩm sau cấp đông người ta phân biệt các cấp làm lạnh thực phẩm như sau - Làm lạnh Khi nhiệt độ sản phẩm cuối quá trình nằm trong khoảng tđb t 20oC - Làm lạnh đông cấp đông Khi nhiệt độ sản phẩm sau cấp đông nằm trong khoảng -100oC t tđb - Làm lạnh thám độ Khi nhiệt độ sản phẩm sau cấp đông nằm trong khoảng -273oC t -100oC Mục đích và ý nghĩa Thực phẩm ở nhiệt độ cao dưới tác dụng của men phân giải enzim của bản thân và các vi sinh vật sẽ xảy ra quá trình biến đổi về chất dẫn đến hư hỏng ươn thối. Khi nhiệt độ thực phẩm xuống thấp các quá trình trên sẽ bị ức chế và kìm hãm tốc độ các phản ứng hoá sinh sẽ giảm. Nhiệt độ càng thấp tốc độ phân giải càng giảm mạnh. Khi nhiệt độ giảm thì hoạt động sống của tế bào giảm là do - Cấu trúc tế bào bị co rút - Độ nhớt dịch tế bào tăng - Sự khuyếch tán nước và các chất tan của tế bào giảm 140 - Hoạt tính của enzim có trong tế bào giảm. Nhiệt độ thấp ức chế tốc độ của các phản ứng hoá sinh trong thực phẩm. Nhiệt độ thấp tốc độ giảm người ta tính rằng cứ giảm 10oC thì tốc độ phản ứng hoá sinh giảm xuống còn từ 1 2 đến 1 3. Nhiệt độ thấp tác dụng đến các men phân giải nhưng không tiêu diệt được nó. Nhiệt độ giảm xuống 0oC hoạt động của hầu hết các enzim bị đình chỉ. Men lipaza trypsin catalaza ở nhiệt độ -191oC cũng không bị phá huỷ. Nhiệt độ càng thấp khả năng phân giải giảm ví dụ khả năng phân giải của men lipaza phân giải mỡ cho ở bảng 4-1 dưói đây. Bảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.