TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 7

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | b Vận hành hệ thông máy thổi khí - Trạm xử lý nước thải được trang bị 2 máy thổi khí air-blower . Một may có công suất 7 5 kW và một máy có công suất 11 kW. Theo thiết kế máy có thể hoạt động ờ hai chế độ chê dộ tự động và chế độ điều khiến bàng nhân công - Ớ chế độ điều khiển tự động hệ thống máy khí được họat động trên cơ sơ mực nước có trong bể điểu hoà nhờ bộ van phao. - Hai máy thổi khí được nổi vào hệ thống phân phối khí dẫn đốn từng ngăn thiết bị qua hệ thông van điều chỉnh. Mõi nhánh khí chính đều có van tổng ký hiệu K Kt. dùng đóng cắt khi bảo dưỡng và điều chỉnh lưu lượng không khí theo nhu cầu tiêu thụ oxy của mỗi cụm thiết bị. - Trước khi vân hành máy thổi khí cần kiển tra các hệ thống van khí để ỏ vị trí mở. Nếu vận hành máy khí các van đểu đóng sẽ gây ra hiện tượng quá tải cho động cơ máy thổi khí dẫn đến cháy động cơ hoặc phá huỷ khớp nõ i mểm trên đường ống khí do áp suất quá cao. - Các van điều chỉnh khí của từng ngăn thiết bị ký hiệu Ak Bk2. iầ loại van gạt diều chình nhanh và được chỉnh sẵn theo một góc từ 45 - 60 . Khi vận hành chỉ cần điều chỉnh van tổng khí của từng cụm và đường ô ng dần ra bể điều hòa các van có ký hiệu K K2. tùy theo lưu lượng nước thải và chát lượng nước thải dể đưa ra chế độ điều khiển thổi khí. Khi nước thải có lưu lượng lớn hoặc đậm đặc thì điều chỉnh cho lượng khí ra bể điều hòa nhiều hơn bàng cách điểu chỉnh van K6 để giảm bớt tải cho các thiết bị xử lý hợp khối. Khi lượng nước ít thì lượng khí ra bể điều hòa sẽ ít đi hoặc có thể khóa hẳn van K6. - Khi vân hành máy thổi khí ở chê độ điều khiển bằng tay trên bảng điểu khiển ấn nút MK hoặc MK2 màu xanh hoặc có thể ấn cả hai nút khi 121 giò cao diem Đèn tín hiệu làm việc sẽ báo đèn màu xanh . Khi dìtng thổi khí ân nút màu đỏ tại vị trí MK MK2 tương ứng. dồng thời dèn tín hiệu tắt. c Vận hành hệ thòng máy bơm bùn Chức nãng của hệ thống máy bơm bùn là vận chuyển lượng bùn sinh học với độ ẩm cao 98 về ngăn nén bùn và hồi lưu hoà trộn bùn với nước thải mới. Đe thực hiện các .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.