TAILIEUCHUNG - Bài giảng công nghệ hóa dầu part 4

Sản xuất etyldiclorua (EDC). • • • • • • Etyldiclorua là chất lỏng không màu, dễ bay hơi, bền ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn. Tỷ trọng: d204 = 1,253 Nhiệt độ nóng chảy: - 35,5oC Nhiệt độ sôi: 83,7oC. Phương pháp sản xuất: EDC được sản xuất bằng phản ứng clo hoá etylen. ứng dụng:- Làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp VCM ( 90%) - Làm hợp phần cho phụ gia chống kích nổ - Làm dung môi chứa clo | - ưu điểm 73 . Sản xuất etyldiclorua EDC vinyl clorua monome VCM và PVC. . Sản xuất etyldiclorua EDC . Etyldiclorua là chất lỏng không màu dễ bay hơi bền ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn. Tỷ trọng d204 1 253 Nhiệt độ nóng chảy - 35 5oC Nhiệt độ sôi 83 7oC. Phương pháp sản xuất EDC được sản xuất bằng phản ứng clo hoá etylen. ng dụng - Làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp VCM 90 - Làm hợp phần cho phụ gia chống kích nổ - Làm dung môi chứa clo. 74 Điều kiện phản ứng và động học. CH2 CH2 Cl2 --------- CH2Cl-CH2Cl AHo298 - 185 kJ mol. - Phản ứng thực hiện trong pha lỏng hoặc pha khí dưới sự có mặt của chất xúc tác trên cơ sở muối clorua của kim loại FeCl3 và CaCl2 . - Phản ứng được thực hiện trong vùng nhiệt độ 50 90oC Nếu thu EDC ở thể lỏng phản ứng thực hiện ở nhiệt độ 50 60oC Nếu thu EDC ở thể khí thì phản ứng thực hiện ở nhiệt độ 85-90oC - p suất 0 3-0 5 Mpa. -Cơ chế phản ứng xảy ra trên cơ sở sự phân cực của xúc tác FeCl3 FeCl3 Cl2--- FeCl4- Cl- FeCl4- Cl- CH2 CH2-------- FeCl3 CH2Cl-CH2Cl .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.