TAILIEUCHUNG - Bài giảng công nghệ hóa dầu part 5

Khí dầu mỏ hóa lỏng hay Khí hóa lỏng(tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas; viết tắt: LPG) là chữ viết tắt của, hoặc LP Gas là “khí dầu mỏ hóa lỏng”. Đây là cách diễn tả chung của propan có công thức hóa học là C3H8 và butan có công thức hóa học là C4H10, cả hai được tồn trữ riêng biệt hoặc chung với nhau như một hỗn hợp | Công nghệ sản xuất PVC bằng phương pháp huyền phù - Điều kiện vận hành của nhà máy NVCM li u chính VCM Polyvinyl ancol Polyvinyl axetat Cơ chế hình thành chất khơi mào Tác nhân tạo huyền phù 2NaOH H2O2 Na2O2 2H2O Na2O2 C2H5OCOCl - C2H5OCO-OONa NaCl C2H5OCO-OONa C2H5OCOCl C2H5OCO-OO-OCOC2H5 NaCl C2H5OCO-OO-OCOC2H5 --- 2C2H5OCOO 97 Sơ đổ công nghệ sản xuất PVC bằng phương pháp huyền phù 98 Thiết bị phản ứng 1 Thiết bị phản ứng 2 Máy khuấy xoắn ốc đảo dòng đi lên 3 Máy khuấy mỏ neo 4 Thiết bị ngưng tụ ngược dòng 5 Thiết bị lọc giải từ 6 Mức PVC tối đa 7 Van xả rửa 8 Cửa xả .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.