TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p1', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in 2. Trong trình đơn Tools chọn Macro Record New Macro. Để hiển thị hộp thoại Record Macro. Hình IV-2 Hộp thoại Record Macro. 3. Trong mục Macro name nhập tên của Macro ví dụ là Macrol. 4. Nếu muốn thực thi Macro bằng cách nhấn phím tắt nhập một chữ cái thông thường vào ô Shortcut Key. Sau đó để thực thi Macro ta chỉ cần nhấn tổ hợp phím CTRL Chữ cái với chữ viết thường hoặc CTRL SHIFT Chữ cái với chữ viết hoa . Chữ cái đặt làm phím tắt không được phép là số hay các ký tự đặc biệt như @ hoặc . Nếu phím tắt này trùng với các phím tắt đã có thì những phím tắt đã có sẽ bị vô hiệu hoá. 5. Trong mục Store Macro In chọn nơi sẽ lưu trữ Macro. Nếu muốnMacro có thể sử dụng được ngay cho mọi bảng tính mỗi khi sử dụng Excel thì chọn mục Personal Macro Workbook. Trong ví dụ này chọn This Workbook. CHÚ Ý Nếu người dùng tạo một Macro khá hữu dụng và muốn dùng lại nhiều lần thì nên chọn lưu Macro trong Personal Macro Workbook. Tệp bảng tính này là một tệp bảng tính đ ẩn có tên là được lưu trong thư mục Xlstart. Mỗi khi khởi động Excel tệp bảng tính này sẽ được tự động tải lên nhưng ở chế độ ẩn. Mặc định tệp không tồn tại cho đến khi người dùng tạo Macro và Macro đó được lưu vào Personal Macro Workbook chọn trong Store Macro In của hộp thoại Record Macro . 6. Nhập các thông tin vào mục Description nếu cần mô tả thêm về Macro này. 7. Chọn OK. CHÚ Ý Trong quá trình tạo Macro kịch bản nếu muốn lưu địa chỉ ô tương đối so với ô Ịsti XI hiện hành ta làm như sau trên thanh công cụ Stop Recording chọn vào biểu tượng Relative Reference aJ. Kể từ thời điểm ấy địa chỉ ô sẽ được lưu tương đối so với ô hiện hành cho đến khi thoát khỏi Excel hoặc chọn một lần nữa vào biểu tượng Relative Reference -J. 8. Thực hiện các thao tác mà sau này sẽ được lặp lại khi Macro kịch bản thực thi. a. Định dạng các đường kẻ cho bảng dữ liệu Chọn trình đơn Format Cells. Chọn thẻ Border để định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.