TAILIEUCHUNG - Luận văn: Công tác quản lý, kế toán Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển biến từ nông nghiệp hoá sang công nghiệp hoá, hay nói cách khác thì nước ta đang từng bước xâm nhập vào nền kinh tế phát triển mạnh mẽ cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Để đưa nền kinh tế của nước ta sang nền kinh tế có sức mạnh tên thị trường sánh ngang cùng các cường quốc trên thế giới thì “Kế toán” là một trong những công cụ quan trọng giúp nhà nước quản lý và điều hành. | Luận văn Công tác quản lý kế toán Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển biến từ nông nghiệp hoá sang công nghiệp hoá hay nói cách khác thì nước ta đang từng bước xâm nhập vào nền kinh tế phát triển mạnh mẽ cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Để đưa nền kinh tế của nước ta sang nền kinh tế có sức mạnh tên thị trường sánh ngang cùng các cường quốc trên thế giới thì Kế toán là một trong những công cụ quan trọng giúp nhà nước quản lý và điều hành nền kinh tế mặt khác kế toán còn giúp kiểm tra kiểm soát những ngành thuộc lĩnh vực kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra đối với các doanh nghiệp nói riêng kế toán là công cụ quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và tính toán một cách hiệu quả nhất việc sử dụng tài sản - vật tư - tiền vốn nhằm đảm bảo sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự chủ động trong việc sử dụng tài chính của doanh nghiệp. Để thực hiện được vai trò quan trọng đó người làm công tác kế toán trước hết là cần nắm chắc các nghiệp vụ hạch toán vì hạch toán là công cụ quan trọng và cần thiết để quản lý và thực hiện việc hạch toán kinh tế. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và do nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán trong doanh nghiệp quá trình thực tập của em đã nghiên cứu và tìm hiểu về Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng Yên cũng như công tác quản lý kế toán tại đây. 2 I. Giới thiệu doanh nghiệp Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng Yên còn gọi là Culexinco Hưng Yên là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty TNHH Tổng hợp Hà Nội GELEXIMCO Hà Nội . Địa chỉ Khu Công nghiệp Đ ình Dù - Văn Lâm - Hưng Yên. Tiền thân của Công ty GELEXIMCO Hưng Yên là chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội tại Hưng Yên đã được Uỷ ban nhân tỉnh Hưng Yên cho thuê đất tại Đình Dù - Văn Lâm - Hưng Yên để xây dựng nhà máy theo quyết định 1167 QĐUB ngày 04 06 2001 đồng thời chi nhánh đã dược Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Y

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.