TAILIEUCHUNG - Luận văn: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG, THUẾ TIÊU THỤ VÀ CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU BÁN HÀNG CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN. Do vậy cần phải có sự đổi mới về nhận thức quản lý kinh tế, trong đó yếu tố lưu chuyển hàng hoá liên quan đến sự tồn tại của ngành hàng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và là yếu tố động nhất đảm bảo lợi ích của con người. Trong cơ chế thị trường yếu tốc. | Luận văn KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG THUẾ TIÊU THỤ VÀ CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU BÁN HÀNG CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT 1 LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN. Do vậy cần phải có sự đổi mới về nhận thức quản lý kinh tế trong đó yếu tố lưu chuyển hàng hoá liên quan đến sự tồn tại của ngành hàng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và là yếu tố động nhất đảm bảo lợi ích của con người. Trong cơ chế thị trường yếu tốc lưu chuyển hàng hoá là thể hiện sự tồn tại của các mặt hàng sản phẩm nói rộng hơn là để thể hiện tổng hoá các kế hoạch và các chính sách. Thấy được vị trí quan trọng của vấn đề lưu chuyển hàng hoá Nhà nước đã có nhiều văn bản quy định chặt chẽ các doanh nghiệp cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu vận dụng. Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Đại Phát tôi thấy Công ty đã xây dựng được một mạng lưới kinh doanh phù hợp với các chính sách của Nhà nước đảm bảo đời sống cho nhân viên hài hoà ba lợi ích lợi ích Nhà nước lợi ích của Công ty và của nhân viên. Việc hạch toán lưu chuyển hàng hoá đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển. PHẦN I 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ I - KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ THU NHẬP XÁC ĐỊNH PHÂN PHỐI KẾT QUẢ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ. 1. Nội dung - Lưu chuyển hàng hoá là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá tức là chuyển hoá vỗn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật hàng sang hình thái tiền tệ tiền . Việc tiêu thụ hàng hoá có thể để thoả mãn nhu cầu của các đơn vị khác hoặc của cá nhân trong và ngoài Công ty gọi là tiêu thụ ra ngoài cũng có thể hàng được cung cấp trong cùng một Công ty gọi là tiêu thụ nội bộ. Để thực hiện được việc trao đổi hàng - tiền Công ty phải bỏ ra những khoản chi gọi là chi phí bán hàng tiền hàng gọi là doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng gồm doanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.